Bookmark and Share

รวมน้ำใจสู่“อิมาร่อตุ๊ดดีน”คึกคักมัสยิด อิมาร่อตุ๊ดดีน คลองลาดพร้าว  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้จัดงานประจำปี ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของมัสยิดและค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนอิมาร่อตุ๊ดดีน โดยวันที่ 12 ธันวาคม มีศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี วันที่ 13 มีนายมัฆบูร บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ประธานและรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิประจำจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์มานาฟ ดำหมัด และอาจารย์อุมัร อามินเซ็น เป็นประธานจัดงาน 

มัสยิด อิมาร่อตุ๊ดดีน คลองลาดพร้าว  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้จัดงานประจำปี ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของมัสยิดและค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนอิมาร่อตุ๊ดดีน โดยวันที่ 12 ธันวาคม มีศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี วันที่ 13 มีนายมัฆบูร บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ประธานและรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิประจำจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์มานาฟ ดำหมัด และอาจารย์อุมัร อามินเซ็น เป็นประธาน
จัดงาน ตลอด 2 วันของการจัดงาน มีการประกวดการขับร้องอนาซีด การประกวดการทดสอบการอ่าน อัลกุรอ่าน ของเยาวชน การตอบปัญหาศาสนาของเยาวชน การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในงานมีการออกร้านอาหารหลากชนิดหลายสิบร้าน ร้านค้าเสื้อผ้า และของใช้ บรรยากาศตลอดทั้ง 2 วันเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้ไปร่วมงานคับคั่ง และร่วมบริจาคเงินและร่วมซื้อสินค้านำรายได้เข้าสู่มัสยิด เป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องมุสลิมในการร่วมกันดูแลมัสยิด และการศึกษาของเยาวชนมุสลิม

มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน (คลองลาดพร้าว) ตั้งอยู่ติดคลองลาดพร้าว ซ.สุวรรณมณี ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. มีอิหม่ามฮัสบุลเลาะฮ์ (สมนึก) อามินเซ็น เป็นอิหม่าม เป็นมัสยิดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของมุสลิมกรุงเทพฯ 
เป็นมัสยิดที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องมุสลิมคลองลาดพร้าว เริ่มตั้งแต่ประมาณปี 2430 หรือเกือบ 130 ปีมาแล้ว ครอบครัวมุสลิม  9 ครอบครับ ได้ย้ายจากชุมชนสำอิน ประกอบด้วยโต๊ะกีสัน เพ็งสาและ, โต๊ะกีมัง หมัดโรจน์, โต๊ะกีฮง(ใหญ่) อามินเซ็น, โต๊ะกีฮง (เล็ก) มีสุวรรณ, โต๊ะกีหวัง แสงหวังโพธิ์, โต๊ะกี เซ็ง, โต๊ะกีอ้น และโต๊ะกีอ๊ะ ลงสุวรรณ โดย 9 คนเห็นพ้องกันว่า ที่ดินเหลือประมาณ 1 ไร่ติดริมคลองลาดพร้าว ให้ตั้งเป็นสุเหร่า โดยก่อสร้างเป็นอาคารเรือนไม้ ขนาดกว้าง 10 เมตรยาว 12 เมตร มีโต๊ะกีฮง (เล็ก) มีสุวรรณ เป็นอิหม่าม ต่อมาปี  2470 โต๊ะเปี่ยม ฉิมหิรัญ ได้มอบเรือนไทย 1 หลัง เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและสถานที่อ่านอัลกุรอ่าน โดยมีครูแพ เหลนพ่วง เป็นครูสอนบุตรหลานชาวคลองลาดพร้าว

ปี 2478 จุฬาราชมนตรีแช่ม พรหมยงค์ ได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อเรียกสุเหร่า เป็นมัสยิดและให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับ จึงได้ตั้งชื่อมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน เป็นโต๊ะกีฮีม อามิเซ็น เป็นอิหม่าม ฮัจยีซาฟีอี อามินเซ็น เป็นคอเต็บ และโต๊ะกีมาน ลงสุวรรณ เป็นบิหล่าน มีสัปบุรุษประมาณ 150 คน

ปี 2509 มัสยิดหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมคณะกรรมการมัสยิดจึงมีมติให้ก่อสร้างมัสยิดขึ้นใหม่ โดยย้ายข้ามฟากมายังที่ดินที่มีผู้บริจาค
ให้ใหม่ โดยฮัจยะห์ โต๊ะเหรี่ยม อามินเซ็น อุทิศให้  10 ไร่ ฮัจยะห์ เด๊ะ จั่นมณี อุทิศให้ 5 ไร่ ฮัจยีมูฮัมหมัด อามินเซ็น อุทิศให้ 2 ไร่ รวม 17 ไร่ ประสงค์ให้เป็นมัสยิดและสถานที่ศึกษาของเยาวชน และเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องมุสลิมคลองลาดพร้าว จึงได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก มีมุขด้านหน้าและด้านหลัง กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร มีมูลค่าการก่อสร้าง 3 ล้านบาท ปี 2510 จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ เป็นประธานวางศิลารากฐาน และปี 2511 การก่อสร้างมัสยิดจึงเสร็จสิ้น 

ในวันที่ 22 มีนาคม 2529 คณะกรรมการจัดงานรำลึกถึงศาสนทูต
มูฮัมหมัด (ซ.ล.) มีจุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด เป็นประธานในพิธี

มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน นับเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญเป็นศูนย์กลางของพี่น้องมุสลิมลาดพร้าวและมุสลิมกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมการศึกษา การเรียนรู้ของเยาวชน และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จึงเป็นสถานที่ๆนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมไม่ขาด 

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อสร้างมัสยิด ในปี 2559 คณะกรรมการมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน เตรียมจัดงานใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองในวาระพิเศษ วันเวลาจะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 879 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 68 + 27 =
ความคิดเห็น :