Bookmark and Share

ผู้ว่าเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ลงแขกเกี่ยวข้าวผวจ.“เมืองช้าง”จ.สุรินทร์ ปธ.เปิดโครงการ คืนความสุขชาวนา สร้างคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการประเมินผลวัดผลผลิตการทำนาข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ และลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมของสหกรณ์การเกษตรวัน วัน จำกัด มีสมาชิก มาร่วมเกี่ยวข้าวกันเป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 16 พ.ย.2558  ที่บ้านาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ. สุรินทร์ ปธ.พิธีเปิดโครงการคืนความสุขชาวนา สร้างคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการประเมินผลวัดผลผลิต และลงแขกเกี่ยวข้าว สืนสานวัฒนธรรมของสหกรณ์การเกษตรวัน วัน จำกัด งานนี้ มีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์, ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์และการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสหกรการเกษตรวัน วัน มาร่วมเกี่ยวข้าว ซึ่งมี 
น.ส.ณชณฆ์ ตรงใจ ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรวัน วัน จำกัด กล่าวรายงานของการวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ปลอดสารเคมีและสารพิษ ได้ก่อตั้งสหกรณ์การ เกษตรวัน วัน จำกัด จังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และได้เข้าสู่ระบบการผลิตข้าว (GAP) ในปี 2556 จำนวน 55 คน พร้อมร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์ เพิ่มปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทำให้ได้ผลลิตต่อไร่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเป็นต้นแบบให้สมาชิกในกลุ่มถือปฏิบัติไปแนวทางเดียวกันที่ผลิตได้ข้าวคุณภาพ และลดต้นทุนในการผลิตหลังจากนั้น นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผวจ.สุรินทร์ได้เดินชมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ปลูกในท่อซีเมนต์ และถังน้ำ พร้อมชมนิทรรศการในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และลงแขกเกี่ยวข้าวกับเกษตรกร สมาชิกของสหกรณ์เป็นไปอย่างสนุกสนานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีและสารพิษ ได้ก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรวัน วัน จำกัดด้วย

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ ได้กล่าวกับทีมข่าว Mtoday สุรินทร์ ว่า พร้อมที่จะให้การสนับสนุนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีชื่อของจังหวัดสุรินทร์ เพราะข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีและ
สารพิษนั้นเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ในส่วนการรวมตัวของเกษตรกรนั้นไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง ทางกลุ่มสหกรณ์รวมตัวกันจำหน่ายเองในกลุ่มและส่งออกด้วย

ส่วนชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาดูงานการเกี่ยวข้าวของสหกรณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ปลอดสารเคมีและสารพิษ ได้ก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรวัน วัน จำกัด นั้นบอกว่าเห็นการทำนาของชาวจังหวัดสุรินทร์ และเกี่ยวข้าวนั้นก็เหมือนๆ กับเกษตรกรชาวนาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็น ส่วนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีและสารพิษนั้นทางญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 591 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 39 + 52 =
ความคิดเห็น :