Bookmark and Share

รุกตั้งกองทุนซะกาตจ.ลำพูน-เชียงใหม่เดินหน้าสู่ชุมชนสสม.ภาคเหนือจับมือมุสลิมลำพูนจัดตั้งกองทุนซะกาต สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ ในขณะที่กองทุนวะกาตเชียงใหม่เดินหน้าสู่ทุกชุมชน

ณ มัสยิดอัล-อันซอรี จังหวัดลำพูน สสม.ภาคเหนือ นำโดย น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการ และทีมงาน พร้อมเชิญ อ.ยะฟัร ศรีสมบัติ นักวิชาการของกองทุนซะกาตเชียงใหม่ ได้นัดประชุมแกนนำมุสลิมในพื้นที่จ.ลำพูนไว้เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งกองทุน
ซะกาตและบัยตุลมาล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ ร่วมสร้างหัวใจ ใส่ใจอุมมะฮ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้คนที่ลำบากในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ซะกาตคือบทบัญญัติคำสั่งใช้ให้มุสลิมที่มีเงินครบอัตราที่ศาสนากำหนดในรอบปี 
จะต้องชักออกมา จำนวน 2.5 เปอร์เซนต์เพื่อดูแลสังคม โดยกำหนดจ่ายให้กับบุคคล 8 ประเภท ซึ่งมีการแยกประเภทชัดเจน ตามตัวบทสังคมใดที่มีประชาชนที่ยากจน ขาดการเหลียวแลจากผู้มีฐานะเหนือกว่า สังคมนั้นย่อมขาดความมั่นคง และอาจจะเกิดความหายนะได้ แต่..หากสังคมใดดูแลประชาชน เป็นอย่างดี มีข้าวให้กินได้อิ่มท้อง มีความสามรถในการช่วยเหลือตัวเอง ผู้นำย่อมวางใจได้ และความจำเริญ ความเมตตา จากเอกองค์ อัลลฮ์ก็จะครอบคลุมทั้งดินแดนที่ประชุมได้เน้นย้ำให้เห็นว่า กองทุนสวรรค์ กองทุนซะกาตอันเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ ซุบฮาฯ ที่ทุกคนจะต้องจ่ายหากมีทรัพย์สินเหลือใช้ เพื่อขัดเกลาจิตใจ เพราะคนส่วนใหญ่รักและห่วงทรัพย์สินเงินทอง แต่เกลียดกลัวความตาย ที่ทุกคนไม่อาจหนี เราลืมคำว่า อิควะฮฺ -อุมมะฮฺ ความเป็นพี่น้อง ความเป็นอุมมะฮ ซึ่ง อ.ยะฟัร บอกว่า รากศัพท์ มาจาก อุมมู ซึ่งแปลว่า แม่ ซึ่งทุกคนถูกสถาปนาให้เป็นอุมมะฮฺเป็นลูก ของศาสนาอิสลาม ซึ่งมีหน้าที่ต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อส่วนใดเจ็บแน่นอนส่วนอื่นก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย

“อย่าปล่อยให้การได้พูดคุยปรึกษาหารือจบลงด้วยการลุกขึ้นแล้วตัวใครตัวมัน หากการพูดคุยของเราครั้งนี้ไม่มีอามาล หรือการงานใดๆ เกิดขึ้นเลย ถือได้ว่า ล้มเหลว อย่ารอให้คนอื่นทำ แน่นอนไม่มีใครทำให้เรา หากแต่นี้ เราต้องเริ่มจากตัวเอง คนละนิดคนละหน่อย เพื่อให้สิ่งที่เราพูดคุยเกิดขึ้นจริง” อ.ยะฟัรกล่าวทิ้งท้าย
จากนั้น พี่น้องที่อยู่ ณ วงประชุมอันเป็นศิริมงคล ได้วางหมวกละหมาดหงายขึ้น ทุกคนในวงสนทนาหยิบเงินออกจากกระเป๋าคนละร้อย  ครึ่งร้อย เพื่อเป็นทุนเริ่มต้น ในการก่อตั้งกองทุนฯ มาชาอัลลอฮ์ พี่น้องสามารถรวบรวมเงินในครั้งแรกได้เกือบห้าพันบาท หวลให้นึกถึงบทกวีบทหนึ่งที่ว่า อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฝากฟ้าสุลาลัย สู่แดนดิน อัลฮัมดุลิลลา อัลลอฮ์ฮูอักบัร ขออัลลอฮ์เพิ่มพูน ความบารากัต ริสกี แด่พี่น้องมุสลิมลำพูนทุกท่านด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนซะกาตเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการซะกาต ระดับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในพื้นที่ และการสะท้อนปัญหาอุปสรรค์ในการบริหารการจัดการกองทุนระดับจังหวัด โดยได้เชิญตัวแทนมัสยิดในเชียงใหม่เข้าร่วมมัสยิดละ 3 ท่าน กล่าวรายงานโดย น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ที่ปรึกษากองทุนฯ นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ ประธานกอจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน อ.ยะฟัร ศรีสมบัติ ผู้ดำเนินรายการ อิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ประธานที่ปรึกษากองทุน นายภัทธพงค์ อิลาชาญ สะท้อนปัญหาการทำงาน แนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

คณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท่านอยู่ประจำฐานเพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหาอุปสรรค์ของ การทำงานในพื้นที่โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน 
อันประกอบด้วย ฐานที่ 1 นิยามความหมายของซะกาต แปดประเภท ฐานที่ 2 ซักซ้อมแนวทางการแจกจ่ายแต่ละประเภท การ
คัดกรองและการรับรอง ฐานที่ 3 การให้คำแนะนำคำปรึกษาในการกรอกแบบฟอร์ม และฐานที่ 4 บทบาท การติดตามคุณภาพชีวิตของผู้รับซะกาต เกณฑ์การพิจารณา การติดตามหนุนเสริม ช่วยเหลือ ของชุมชน สุดท้ายสรุป การสัมมนาสะท้อนปัญหาจากเวที  เป็นอันเสร็จสิ้นโครงการกองทุนซะกาตภาคเหนือที่ผลักดันโดย สสม.ภาคเหนือ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น มีการเชื่อมโยงเกือบทุกจังหวัด เป็นตัวอย่างการจัดการซะกาตอย่างเป็นระบบ 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2558
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 628 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 75 + 78 =
ความคิดเห็น :