Bookmark and Share

Mtoday ชื่นชม ยกย่องและเดินตามจุฬาราชมนตรีมาตลอดเวลาMtoday ชื่นชม ยกย่องและเดินตามจุฬาราชมนตรีมาตลอดเวลา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Mtoday ได้ยกย่องเชิดชูจุฬาราชมนตรี มาโดยตลอด ไม่เพียงเพราะความเป็นผู้นำสูงสุดของมุสลิม แต่ด้วยการปฏิบัติอันงดงามเป็นแบบอย่างสำหรับมุสลิมโดยทั่วไป  Mtoday นำจุฬาราชมนตรี มาขึ้นปกหลายครั้ง ด้วยชื่นชมในแนวทางการทำงาน จากการก่อตั้งสถาบันวาสะฏียะห์แนวทางสายกลางที่จะแก้ปัญหาความสุดโต่งที่ดำรงอยู่ในประเทศไทย และการทำงานอีกหลายๆด้าน

ทุกวันอีด ของทุกปี Mtoday ได้รณรงค์ให้ออกอีดพร้อมกันทั่วประเทศตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี เนื่องจากมีบางกลุ่ม ที่ได้บิดเบือนหลักการอิสลาม ไม่ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี 

การที่องค์กรบางองค์กรออกมากล่างหา Mtodayว่า ได้นำเสนอจาบจ้วงจุฬาราชมนตรีนั้น เป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ เป็นกาบบิดเบือนใส่ร้ายเพื่อทำลายหรือลดความน่าเชื่อถือของ Mtoday และใช้จุฬาราชมนตรี เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเอง เพราะแท้จริงคนกลุ่มนี้ หาได้เชื่อฟังจุฬาราชมนตรีไม่ เห็นได้จากการออกอีดหลายครั้ง พวกนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีไม่

การโจมตีใส่ร้าย Mtoday ด้วยที่ผ่านมา Mtoday มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงในวงการมุสลิม อาทิ การคดโกงพี่น้องมุสลิม การปฏิบัติตัวที่เลวทรามของบรรดาโต๊ะครูบางกลุ่ม บางจำพวก ที่แอบอ้างอิสลามหากิน แสวงหาผลประโยชน์ 

รวมทั้ง ได้นำเสนอข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งที่คนกลุ่มนี้ที่ได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทำให้คนกลุ่มนี้ สูญเสียความน่าเชื่อถือ จึงตั้งองค์กรขึ้นเป็นเครื่องมือ สร้างฟิตนะห์ต่อสื่อ Mtoday จนหลายกรณีนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมาย ทำให้เกิดการโกรธแค้น

Mtoday ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ตามที่จริยธรรมสื่อพึงมี และได้เปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของกลุ่มที่อ้างศาสนามากินโดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพล และขอยืนยันว่า จะเดินหน้าทำหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาต่อไป 

ขณะเดียวกันองค์กรนี้ ยังได้ดิสเครดิต Mtoday ว่า เป็นสื่อชีอะห์ หรือสนับสนุนชีอะห์ ซึ่งเป็นการบิดเบือนใส่ร้าย เพราะโดยข้อเท็จจริง Mtoday เป็นสุนหนี่สายกลาง ที่ต้องการทำหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมา ตามจรรยาบรรณาสื่อ ไม่บิดเบือนหรือเข้าข้างฝ่ายใด เพื่อการรับรู้ข่าวสารอย่างรอบด้านของประชาชน

การที่มีการกล่าวหาด้วยข้อความอันเป็นเท็จจริงนั้น กำลังมีการรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการบิดเบือนข้อมูลเพื่อฟิตนะห์คนอื่นต่อไป

ด้วยจิตคารวะ 
Mtoday

   

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 838 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 56 + 27 =
ความคิดเห็น :