Bookmark and Share

มหกรรมอาหารและวัฒนธรรม ผลักดัน “เลิกบุหรี่บ้านละคน”


สสม.จัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 นำอาหารหลากหลายมานำเสนอ และการแสดงพื้นบ้าน พร้อมรณรงค์ “เลิกบุหรี่บ้านละคน” หวังส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย


เมื่อวันที่ 15 มกราคม มูลนิธิสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย(สสม.) ได้แถลงข่าว จัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้สโลแกน “เลิกบุหรี่บ้านละคน” โดยงานจัดขึ้น ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม  

“ภายในงานจะมีการอาหารพื้นบ้านมุสลิม อาหารที่มีชื่อเสียง อาทิ ขนมหรุ่ม กรอกจิ้ม คั่ว ละแซ ปิ้งจือ เป็นต้น รวมทั้งการแสดงพื้นบ้านหลากหลายชนิด รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภสพและคุณภาพชีวิตตามวิถีอิสลาม มีกิจกรรมการแยกแยะขยะ ในงานเพื่อแบบแบบอย่างให้กับงานอื่น และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย” นายดาวุด ทับอุไร ประธานจัดงาน กล่าว 

ศ.ดร.อิศราศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย กล่าวว่า เมื่อหลายปีก่อน เราเคยจัดงานในลักษณะนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึงได้รับการตอบรับที่ดี ต่อมาได้มาจัดที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ภายใต้สโลแกน “เลิกบุหรี่บ้านละคน” เป็นการณรรงค์การเสริมสร้างสุขภาะที่ดีของพี่น้องมุสลิม 

“ที่ผ่านมาเรามีต่างศาสนิกมาร่วมงานประมาณ 10% ซึ่งในครั้งนี้คาดว่า จะมีพี่น้องต่างศาสนิกมาร่วมงานเพิ่มขึ้น เพราะเราได้รวมกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมมุสลิมที่น่าสนใจ การแสดงอีกมากมาย การสาธิตการประกอบอาหารมุสลิมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาวะละการแสดงผลงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย การแสดงอาหารท้องถิ่นจากทุกภาคของประเทศ การออกร้าน การแสดงของเยาวชนและการแสดงวัฒนธรรมพร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม และการเมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลดีเด่นด้ารการส่งเสริมสุขภาวะและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย” ศ.ดร.อิศรา กล่าว

งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ มูลนิธิเพิ่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 พลาดไม่ได้!

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมกราคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 603 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 42 + 91 =
ความคิดเห็น :