Bookmark and Share

St.Theresa บุกตลาดมุสลิม รับอาเซียนSt.Theresa วิทยาลัยชื่อดังด้านการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ปรับกลยุทธ์รับ AEC มุ่งเน้นรับนักศึกษามุสลิม เข้าเรียน พร้อมร่วมมือกับสถานประกอบการฮาลาล การันตีจบมามีงานทำ


St.Theresa วิทยาลัยชื่อดังด้านการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ปรับกลยุทธ์รับ AEC มุ่งเน้นรับนักศึกษามุสลิม เข้าเรียน พร้อมร่วมมือกับสถานประกอบการฮาลาล การันตีจบมามีงานทำวิทยาลัยเทคโลยีเซนต์เทเรซ่าบริหารธุรกิจ ก่อตั้งมากว่า 50 ปี มีสถานที่ตั้งครั้งแรกย่านสีลม ก่อนจะย้ายมาอยู่บนถนนรามคำแหงเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับเปลี่ยนผู้บริหาร มีคุณเอมอร พิบูลธรรม เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต และคุณรัชการ พิบูลธรรม เป็นผู้จัดการ 

เซนต์เทเรซ่าบริหารธุรกิจ มีความโดดเด่นในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขางานการตลาด สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและบริการ ที่สำคัญมีการสอนหลักสูตร English Program เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน 

St.Theresa ได้เปิดกว้างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการมุ่งเน้นตลาดมุสลิม ดึงนักศึกษามุสลิมเข้าเรียน มีการปรับโครงสร้างหลายอย่างรองรับ รวมทั้งผู้บริหารที่เป็นมุสลิม “รอฟีอะห์ โมฮำหมัด” ได้เข้ารับผิดชอบการบริหาร ในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการวิทยาลัย” (อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ)” และมีฝ่ายตลาดที่เป็นมุสลิมเพิ่มเติม 

“เรามองว่ารอบๆ วิทยาลัยเป็นชุมชนมุสลิม และคนที่มาอาศัยส่วนมากเป็นมุสลิม จึงปรับกลยุทธ์รับนักศึกษาที่เป็นมุสลิมเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม ประกอบกับเราได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประชากรครึ่งหนึ่งเป็นมุสลิม จึงน่าจะดึงมุสลิมเข้ามาทำงานบริการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม” “รอฟีอะห์ โมฮำหมัด” 

เธอกล่าวว่า ได้คุยกับผู้บริหารวิทยาลัย ได้รับการตอบรับในแนวคิดนี้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำสถานที่ละหมาด และจะเพิ่มร้านอาหารฮาลาลเข้ามารองรับในปีการศึกษาหน้า ซึ่งจะเริ่มรับนักศึกษามุสลิมอย่างจริงจัง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แต่งกายตามหลักศาสนาได้ 

“เซนต์เทเรซ่า เป็นวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านเลขานุการ การบัญชี ต่อมาได้เพิ่ม หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความนิยมสูง ที่สำคัญเราสอน English Program ด้วย ซึ่งภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ เราจะมีวิชาเลือก ภาษาบาซา หรือมลายูด้วย” ว่าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซ่าบริหารธุรกิจ กล่าว 

รอฟีอะห์ กล่าวว่า การเข้าเรียนที่เซนต์
เทเรซ่า เราการันตีว่าจบแล้วมีงานทำแน่นอน เพราะมีตลาดแรงงานรองรับชัดเจน อัตราความต้องการมีเยอะ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ ประเภทโรงแรมและบริษัททัวร์หลายแห่ง ที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงาน รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกงานด้วย อาทิ โรงแรมชาลีนา เป็นต้น

“เราได้เริ่มทำการตลาดมุสลิมแล้ว โดยได้ไปออกบูธตามอีเวนต์ของมุสลิม อย่างงานที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ หรือตามมัสยิด รวมทั้งการลงพื้นที่ไปแนะแนวเยาวชนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร” เธอกล่าว 
ในด้านบุคลากร St.Theresa มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในทุกสาขาวิชา อาทิ English Program มี Ms. Thelma Khamhom เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเธอเป็นชาวฟิลิปปินส์ ที่มีประสบการณ์ทำงานและการสอนในประเทศไทยมายาวนาน 30 ปี หลักสูตรภาษาไทย อ.ประภาวัลย์ เพชรประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนด้านการโรงแรมมี อ.วรวิทย์ สุวรรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดย อ.วรวิทย์ จบมาจากออสเตรเลีย มีประสบการณ์ทำงานโรงแรมมา 10 ปี ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ก่อนจะเบนเข็มมาเป็นอาจารย์ 

“จากประสบการณ์ทำงานโรงแรมมา
หลายปี ทำให้รู้จักกับผู้บริหารโรงแรมหลายแห่ง ทั้งของคนไทยและเชนต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรม 4-5 ดาว ให้นักศึกษาไปฝึกงาน ซึ่งจะสอนทฤษฎีไม่มากนัก แต่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและทำงานได้จริง” อ.วรวิทย์ กล่าว 

การปรับกลยุทธ์รับนักศึกษามุสลิม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย และอินโดนีเซียตามกระแสอาเซียน เป็นทิศทางที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ประสบความสำเร็จได้อย่างดี

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมกราคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 868 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 35 + 20 =
ความคิดเห็น :