Bookmark and Share

วันทหารผ่านศึก รำลึกถึงทหารมุสลิมเสียสละเพื่อชาติตลอดระเวลาที่ผ่านมา ทหารมุสลิมได้เสียสละชีวิตจำนวนมากเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองในหลายเหตุการณ์ เป็นวีรกรรมที่ปกป้องเอกราชและสร้างความสงบสุขของชาติบ้านเมือง

วันที่ 29 มกราคม องค์การทหารผ่านศึกได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงทหารผ่านศึกมุสลิมที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีพิธีทางศาสนา อ.ชาฟีอี นภากร อิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อศูนย์กลางฯ เป็นประธานในพิธี และ พล.ร.อ.นคร ทนุวงศ์ เป็นประธานในพิธี 

พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการทหารผ่านศึก กล่าวว่า องค์การทหารผ่านศึกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลทหารผ่านศึกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และได้กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันทหารผ่านศึก มีการจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติบรรดาทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาชาติบ้านเมือง ให้ดำรงความเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้ การประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันทหารผ่านศึก 

พล.ร.อ.นคร ทนุวงศ์ กล่าวว่า คำสอนของอิสลามจากกุรอ่านและอัลฮาดิษหลายบท สรุปได้ว่า ความรักประเทศชาติเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา และผู้ใดไม่กตัญญูต่อมนุษย์ย่อมไม่กตัญญูต่ออัลเลาะฮ์(ซ.บ.) ซึ่งวันนี้เป็นโอกาส อันดีที่ได้มาร่วมกันแสดงความรักต่อประเทศชาติและแสดงความกตัญญูต่อทหารผ่านศึก 
ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราทุกคน ซึ่งทางองค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมป์ และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันประกอบพิธีสดุดีวีรชนและขอพรจากอัลเลาะฮ์(ซ.บ.) ผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลให้กับทหารผ่านศึกมุสลิมทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งได้สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกปักรักษาชาติบ้านเมืองในการศึกสงครามและในเหตุการณ์ความไม่สงบทุกเหตุการณ์ผ่านมา 

“ทหารผ่านศึกก็คือคนไทยที่สมัครเป็นทหาร ตำรวจและพลเรือนอาสาสมัคร ซึ่งได้รับใช้ชาติบ้านเมืองในการออกปฏิบัติราชการในสมรภูมิต่างๆ ยอมสละประโยชน์ส่วนตนเสียสละเลือดเนื้อต่อสู้กับอริราชศัตรูแทนพวกเราซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้อยู่รอดปลอดภัย ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ท่านเหล่านั้น จำนวนไม่น้อยเป็นมุสลิม หลายท่านเป็นบรรพบุรุษและญาติพี่น้องของพวกเรา ณ ที่นี่ก็มี ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองทัพเรือที่ผมยังรับราชการอยู่ มีทหารผ่านศึกเสียชีวิตเป็นชาติพลีในการรบกับฝรั่งเศษใน 
รศ.112 จากการนำเรือรบเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2436 มีบรรดาผู้เสียชีวิตเป็นมุสลิมทั้งหมด เป็นอาสาที่ประจำอยู่บนเรือรบต่างๆ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพี่น้องบ้านครัว เหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง 2484 มีทหารมุสลิมเสียชีวิตในยุทธนาวีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกองทัพเรือได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นประจำทุกปี และในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของทหารนาวิกโยธินในภาคใต้ ก็มีทหารมุสลิมเสียชีวิตนับ 10 นาย นี่เฉพาะเหตุการณ์การสู้รบของหทารเรือที่เป็นมุสลิมยังมีทหารมุสลิมในหลายภาคส่วนที่พลีชีพเพื่อชาติอีกมาก โดยเฉพาะในกองทัพบกที่มีประวัติการสู้รบมากว่าเหล่าทัพอื่น จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รำลึกถึงคุณความดีและบุญคุณของทหารผ่านศึกทุกคนที่ได้รักษาแผ่นดินให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุข”

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 567 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 32 + 61 =
ความคิดเห็น :