Bookmark and Share

เรือนจำกลางสุรินทร์ นำผู้ต้องขังบำเพ็ญประโยชน์เรือนจำกลางสุรินทร์นำผู้ต้องขังกว่า 20 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ราชการ รอบๆ อาคารและบ้านพักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์  ถนนเทพสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายสุรทิน เถาว์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้นายสามพราน นิยมตรง ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ หัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้ต้องขังชั้นดีจากเรือนจำชั่วคราวโคกตะบัน สุรินทร์ จำนวน 20 คน พร้อมด้วยรถบรรทุก 6 ล้อจำนวน 1 คัน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะบริเวณรอบๆ อาคารและบ้านพักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกันนี้นางสาวมธุริน  ศิริทัพ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.สุรินทร์เข้าร่วมทำความสะอาดกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพื่อให้สถานที่ราชการมีความสะอาดเหมาะสมกับเป็นสถานที่ราชการ ที่ประชาชน ในชุมชนบริเวณใกล้ได้มาออกกำลังกาย พร้อมการผักผ่อน และเกิดความสวยงามแก่ผู้มาติดต่อราชการ อีกด้วย

นายสุรทิน เถาว์ทิพย์ 
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การนำผู้ต้องขังชั้นดีได้ออกร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ชุมชน วัดและโรงเรียน หรือแม้แต่ที่เอกชนที่มีการร้องขอมา เราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่นั้นมีความสะอาด สวยงาม และผู้ต้องขังได้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือบริการสังคม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษไปแล้วหากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความต้องการให้ทางเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ ได้นำผู้ต้องขังออกร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้ติดต่อได้ที่เรือนจำกลางสุรินทร์ ในเวลาราชการ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 581 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 28 + 2 =
ความคิดเห็น :