Bookmark and Share

รองผบ.สส.เปิดสหกรณ์การเกษตรวันวันวันพลเอกประสูติ รัศมีแพทย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมเปิดสหกรณ์การเกษตรวันวันวัน จำกัด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ปลูกข้าวปลอดสารพิษที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับประเทศ ที่บ้านนาสาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พลเอกประสูติ รัศมีแพทย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์กลุ่มวันวันวัน จำกัด ซึ่งมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และพลตรีมนัส หนูวัฒนา ผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 25 ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ประธานและคณะได้เดินตรวจเยี่ยมกิจการภายในกลุ่มสหกรณ์
วันวันวัน จำกัด

จากนั้นได้กล่าวเปิดงานพร้อมได้กล่าวถึงภาพรวมของสหกรณ์ทั่วประเทศ และได้ลั่นฆ้องชัย พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับสหกรณ์กลุ่มดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกการเกษตรวันวันวัน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางพนัชกร ตรงใจ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรวันวันวัน จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์แห่งนี้ เกิดจากการการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 
ซึ่งก่อตั้งขึ้นวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ปัจจุบัน มีสมาชิกเกือบ 700 คน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ฯได้ส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวดชนะเลิศอันดับ 2 ของจังหวัดสุรินทร์ และได้รับรางวัลที่ 3 ของประเทศ จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพข้าวอย่างไม่หยุดนิ่ง สามารถผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม/ไร่ จากผลลัพธ์ที่ได้สามารถ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้จริงทั้งคุณภาพและปริมาณ

อย่างไรก็ตาม ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 นี้ทางสหกรณ์การเกษตรวันวันวัน จำกัดร่วมกับบริษัท ไซนี่ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กำหนดจัดงาน “ประกวดข้าวปลอดสารพิษ ครั้งที่ 4” ชิงเงินรางวัลขึ้นที่โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณให้กับเกษตรกรผู้ปลุกข้าวปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 569 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 11 + 52 =
ความคิดเห็น :