Bookmark and Share

นนทบุรีโอเพ่นฮอต! เยาวชนแห่ลงแข่งกว่า 10 รุ่น ติดตามผลการแข่งขัน


นนทบุรีโอเพ่นฮอต! เยาวชนแห่ลงแข่งกว่า 10 รุ่น ติดตามผลการแข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการแข่งขันยิมนาสติก นนทบุรีโอเพ่น ประจำปี 2559 ยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ สนามยิมนาสติกสมาคมยิมนาวติกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 200 คน และมีนักกีฬาทีมชาติส่วนหนึ่งเข้าร่วมด้วย 
ผลการแข่งขัน
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 4 ปี
ชนะเลิศ  ด.ญ.กัณฑิรา เพิ่มเติม 
อันดับ 2 ด.ญ.พัชร์อริญ สุดพิพัฒน์ 
อันดับ 3 ด.ญ. กีรณีย์ เพิ่มสินภานุภัทร์ 
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 5 ปี
ชนะเลิศ ด.ญ.สิตามัน เครือวัลย์
อันดับ 2 ด.ญ.บุญจิราธร ต่อโชติ
อันดับ 3 ด.ญ.แม่รี่ แพทรอน 
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 6 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.อรวรางค์ เจริญสิรนันท์ ด.ญ.ราชาวดี เกือนสกุล และด.ย.ปาฌิสรา ใจดี
อับดับ 2 ด.ญ.เรณุกา ถนอมมรกต ด.ญ.นันท์นภัส นิลผาย และด.ญ.ซาลินา เวอร์ซาเกล
อันดับ 3 ด.ญ.กัญญาณัช อรุณชนะชัย ด.ญ.อาภัสรา ชั่งชวบิต และด.ญ.ณิชากร มุ่งสิน 
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 7 ปี
ชนะเลิศ ด.ญ.กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์
อันดับ 2 ด.ญ.รัตนากร สถิธางกูร 
อันดับ 3 ด.ญ.เมธานันท์ เจริญสิรนันท์ 

ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 8 ปี
ชนะเลิศ ด.ญ.สุวชาดา ปราณวิริยะ 
อันดับ 2 ด.ญ.แพรปรีย์ กรวีย์ปภาวิทย์
อันดับ 3  ด.ญ.นันทวดี ตั้งธนาธีทิพย์
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 9 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.เปมิกา นุ่มฟัก
อันดับ 2 ด.ญ.ปณินันท์ จันทราบุตร 
อันดับ 3 ด.ญ.วรกร ทศศิลา 
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 10 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.เฑียรพัญสาล์ อินทจาร
อันดับ 2 ด.ญ.พิชญธิดา เกตุสกุล
อันดับ 3 ด.ญ.กนกพิชญ์ มะลิ
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 11 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.นวกานต์ วงศ์ศิวะโรจน์
อันดับ 2 ด.ญ.ปณัฏฐา จันทรบุตร 
อันดับ 3  ด.ญ.จีนา ฤกษ์เมือง
ระดับยิมนาสติกลีลาทักษะพื้นฐาน รุ่นอายุ 12 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.พิยดา พีรมธุกร
อันดับ 2 ด.ญ.ลักษิกา เกียรติถาวรชัย 
อันดับ 3 ด.ญ.ณวิตา วิบูลย์ธีรวุฒิ ระดับยิมนาสติกลีลาฟรีแฮนซ์ อายุ 4-6 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.อรวรางค์ เจริญสิรนันท์ 
อันดับ 2 ด.ญ.ชนมัชลดา พรเทวาปัญญา
อันดับ 3 ด.ญ.จิดาภา สัมมาถิรชัย 
ระดับยิมนาสติกลีลาฟรีแฮนซ์ อายุ ไม่เกิน 8 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.พรพิฌา พลับพลา
อันดับ 2 ด.ญ.พีรชยา พลับพลา
อันดับ 3 ด.ญ.ณัฏฐ์ รุจิวณิชเทพ
ระดับยิมนาสติกลีลาฟรีแฮนซ์ อายุ ไม่เกิน 10 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.ณฐารินทร์ ภู่ไหม 
อันดับ 2 ด.ญ.เปมิกา นุ่นฟัก 
อันดับ 3 ด.ญ.พิชญธิดา เกตุสกุล
 ระดับยิมนาสติกลีลาฟรีแฮนซ์ อายุไม่เกิน 12 ปี 
ชนะเลิศ ด.ญ.ลักษิกา เกียรติถาวรชัย 
อันดับ 2 ด.ญ.นวกานต์ วงศิวะโรจน์
อันดับ 3  ด.ญ.มัชฌิมา ทาหนองบังพิธีเปิดการแข่งขัน

พิธีเปิดการแข่งขันบทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 833 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 69 + 5 =
ความคิดเห็น :