Bookmark and Share

เปิดเอกสารหุ้น ลูกสาวคนโต-สามี-ลูกถือหุ้นเรียบปี52 ! เบื้องหลังศึกชิงมรดกแม่ประนอมเปิดหมดเอกสารจดทะเบียนตั้ง บริษัทน้ำพริกแม่ประนอม ก่อนเกิดศึกทวงมรดกสายเลือด พบแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ช่วงปี 52 ลูกสาวคนโต-สามี-ลูก ยกขบวนถือหุ้นเรียบ ชื่อ แม่-พี่น้องหายเกลี้ยง

 ยังคงได้รับความสนใจจากสาธารณชน สำหรับกรณี นางประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม ในนามบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ที่เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างว่าถูกลูกสาวคนโต คือ นางศิริพร แดงสุภา (นามสกุลสามี คือ ภาษาประเทศ) ฮุบกิจการน้ำพริกเผาแม่ประนอม ทั้งนี้ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะที่มาของบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด และโครงสร้างอำนาจการบริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด พบข้อเท็จจริง ดังนี้

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด เริ่มต้นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2524

นางศิริพร แดงสุภา ปรากฎชื่อเป็นผู้เริ่มก่อการ ผู้ขอจดทะเบียนจัดตั้ง รายชื่อผู้ถือหุ้น ที่เริ่มก่อการตั้งบริษัท มี 7 คน มีชื่อของนางศิริพร นายศิริชัย และนางประนอม พ่อแม่ รวมอยู่ด้วย และทั้ง 3 คน ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รวมกัน

ประเดิมทุนครั้งแรก 5 แสนบาท ก่อนจะปรับขึ้นเป็น 2 ล้านบาท ช่วงปี 2531 และเพิ่มเป็น 59 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2544 (ดูเอกสารประกอบ)

ส่วนกรรมการผู้มีอำนาจ มี 2 คน คือ นายศิริชัย (พ่อ) และนางศิริพร (ลูกสาว)

ต่อมา 27 พ.ย.2552 บริษัทฯ ได้แจ้งเปลี่ยนตัวกรรมการใหม่ นายศิริชัย ลาออกไป เหลือนางศิริพร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2559 บริษัทฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มกรรมการใหม่ อีก 2 คน คือ นางอุรชา พีชาสารานนท์ และ นางสาวธนาภารณ์ ภาษาประเทศ (ลูกสาวนางศิริพร )

สำหรับข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นั้น จากการตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อปี 2524 -2548 นายศิริชัย และนางศิริพร ถือครองหุ้นใหญ่อันดับ 1 ร่วมกันมาตลอด

ขณะที่ นางประนอม ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 

ต่อมาวันที่ 1 ก.ย.2548 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ราย คือ นางสาวอุรชา ภาษาประเทศ และนางสาวธนาภรณ์ ภาษาประเทศ เข้ามาถือหุ้น แทน นางสาวศิริพร แดงสุภา และนางฉวีวรรณ วงศ์ประดิษฐ์ ที่ถอนชื่อออกไป

ก่อนที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.52 จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 5 คน

นางศิริพร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่เพียงผู้เดียว

ขณะที่หุ้นส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในความครองของคนสกุล ภาษาประเทศ (สามีและลูกของนางศิริพร)

ไม่ปรากฎคนนามสกุล แดงสุภา เข้ามาร่วมถือหุ้นแม้แต่คนเดียว
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 733 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 81 + 63 =
ความคิดเห็น :