Bookmark and Share

สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน (UMA) จัดพิธีมอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพแด่สมเด็จเฮงสัมริน ประธานรัฐสภา ประเทศสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน (UMA) จัดพิธีมอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพแด่สมเด็จเฮงสัมริน ประธานรัฐสภา ประเทศกัมพูชา


      วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายประสิทธิ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาสหพันธ์ฯ เข้ามอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพแด่สมเด็จเฮงสัมริน ประธานรัฐสภาสหราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ที่ทำการรัฐสภา ท่ามกลางสื่อมวลชนอาเซียนจาก 6 ประเทศในอาเซียนและแขกผู้มีเกียรติของกัมพูชาได้แก่ นายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกว่า 1000  คน

      นายประสิทธิ แสงรุ่งเรือง สหพันธ์สื่อมวลชนกล่าวว่า การจัดพิธีมอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพแด่ ฯพณฯ เฮงสัมริน เกิดขึ้นเนื่องด้วยที่ประขุมคณะกรรมการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของ 46 สมาคมสื่อมวลชน ใน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนามและมาเลเซีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ฯพณฯ ท่านเฮงสัมริน ประธานรัฐสภา สหราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนำสันติภาพความสงบสุขมาสู่ประชาชนของสหราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัด จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่มอบรางวัลดังกล่าวแด่ฯพณฯ เฮงสัมริน 

 ขณะเดียวกัน ได้ยกย่องให้สมเด็จฮุนเซ็น เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นำสันติภาพความสงบสุขมาสู่ประชาชนของสหราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้ง  ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีข่าวสารฯ พร้อมทั้งผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งของไทยและชาวต่างชาติ ด้วย
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 642 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 21 + 10 =
ความคิดเห็น :