Bookmark and Share

วุ่น! เลขาธิการกอท.ฟันธงเปลี่ยนตำแหน่งปธ.กอจ.ภูเก็ตไม่ได้ คาดฟ้องกันนัวเลขาธิการกอท.ฟันธง เปลี่ยนตำแหน่งกรรมการอิสลามจังหวัดไม่ได้ ระบุ กฤษฎีกาได้ตีความแล้ว และระเบียบกอท. ไม่ได้กำหนดการพ้นจากตำแหน่ง 

ตามที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต (กอจ.ภูเก็ต) จำนวน 18 คน ได้ประชุมวิสามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีการปลด ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายในอีกหลายตำแหน่ง ซึ่งด.ต.โกมล ได้ทำหนังสือสอบถามมายังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ล่าสุด เมื่อ 31 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ได้ทำหนังสือตอบกลับ ระบุว่า การประชุมวิสามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ในหนังสือที่ลงนามโดยพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ระบุว่า ตามมาตรา 12 ตามบริหารราชการอิสลามแห่งประเทศไทย 2540 กำหนดให้มีการประชุมสามัญเพื่อคัดเลือกตำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จะต้องเป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ และตำแหน่งอื่นๆ ตามความจำเป็น การประชุมตามข้อ 12 จึงหมายถึงการประชุมสามัญเท่านั้น 

หนังสือของเลขาธิการกอท.ยังระบุว่า ตามมาตรา 23 ตามพ.ร.บ.บริหารกิจการอิสลามฯ ได้บัญญัติให้กอจ.เลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน และตำแหน่งอื่นๆ ได้ตามความจำเป็น โดยไม่ได้กำหยดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไว้ แต่ได้กำหนดการดำรงตำแหน่งตามมารา 25 เมื่อกรรมการฯร่วมกันเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานกอจ.แล้ว จึงย่อมหมายความว่า กอจ.ผู้ได้รับเลือกจะต้องดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะพ้นวาระการเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือลาออกไปเอง ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2546  

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของประธานกอจ. นอกจากพ้นจากตำแหน่งหรือลาออกไปเอง โดยมติที่ประชุมสามัญและวิสามัญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

การตอบข้อกฎหมายของเลขาธิการกอท. เท่ากับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานกอจ.ภูเก็ต จากด.ต.โกมล เป็นบุคคลอื่น จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งที่ผ่านมา ประธานกอจ.คนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างในตำแหน่งประธานกอจ. ขณะเดียวกัน ด.ต.โกมล ก็ยังทำหน้าที่ตำแหน่งประธานกอจ.ตามปกติ จึงเหมือนมี ประธานกอจ. 2 คน จากนี้ เป็นความชัดเจนว่า ด.ต.โกม ล ยังดำรงตำแหน่งตามอยู่เหมือนเดิม  และคาดว่า จะมีการฟ้องร้องกรรมการ 18 คนที่มีมติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในเวลาต่อมา บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 637 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 2 + 51 =
ความคิดเห็น :