Bookmark and Share

ทูตการค้าอังกฤษพบนายกฯ ฟื้นความสัมพันธ์ระดับสูง ปูทางสู่เจรจาการค้าเสรีกับ EUผู้แทนการค้าอังกฤษเข้าพบนายกฯ รื้อฟื้นความสัมพันธ์ระดับสูง นายกฯ ย้ำย้ำมุ่งสู่ ปชต. ยัน ศก.ไทยยังเข้มแข็ง มีมาตรการจูงใจลงทุน ชวนเอกชนร่วมลงทุน เผยการลงทุนสองชาติขยายตัวสองทิศทาง หวังร่วมมืออุตสาหกรรมการบิน ยินดีการศึกษามีความใกล้ชิดขึ้น พร้อมขอบคุณที่หนุน EU กลับมาเจรจาตกลงเขตการค้าเสรี ผู้แทนการค้าฯ เผยนักลงทุนสนใจ
       
       วันนี้ (4 เม.ย.) นายมาร์ก การ์นิเยร์ (Mr. Mark Garnier) ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
       
       นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้แทนพิเศษด้านการค้า และแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้แต่งตั้งผู้แทนฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหราชอาณาจักรมีพลวัตเชิงบวก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหวังให้สหราชอาณาจักรรื้อฟื้นการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระดับสูง พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย
       
       ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงเข้มแข็ง และมีพัฒนาการทางบวกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการลงทุน และมีมาตรการจูงใจด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ เห็นว่าไทยยังคงมีศักยภาพ และมีข้อได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน พร้อมกล่าวว่านักลงทุนสหราชอาณาจักรสนใจที่จะขยายการลงทุนในไทย และใช้ไทยเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
       
       โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้ภาคเอกชนสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาระบบราง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ หวังให้รัฐบาลไทยผลักดันการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนสหราชอาณาจักร เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business Act) และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกรณีสัมปทานการก่อสร้างคลังน้ำมัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบข้อห่วงใยดังกล่าว และไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อกังวลของภาคเอกชนในเรื่องนี้ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อบรรยากาศทางธุรกิจ
       
       ด้านการลงทุน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรขยายตัวทั้งสองทิศทาง โดยมูลค่าการลงทุนของไทยในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมขอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ ยินดีส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมากขึ้น โดยเฉพาะนอกกรุงลอนดอนตามนโยบาย Northern Powerhouse ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
       
       นายกรัฐมนตรีหวังให้มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยและสหราชอาณาจักรสามารถเพิ่มพูนการค้าการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ กล่าวว่าบริษัท Roll Royce สนใจที่จะมาลงทุนในไทย โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฐานซ่อมบำรุงและทดสอบอากาศยานในภูมิภาค
       
       ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่การศึกษาระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยยินดีที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนกับฝ่ายสหราชอาณาจักรในเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ ยินดีสนับสนุนความร่วมมือในด้านการศึกษา ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ
       
       ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้แทนพิเศษด้านการค้าฯ กล่าวว่าสหราชอาณาจักรยินดีเข้ามาสนับสนุนความร่วมมือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
       นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณที่ฝ่ายสหราชอาณาจักรที่สนับสนุนให้ EU กลับมาเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU FTA) กับไทย ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมจะประสานกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG Trade) และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเจรจาฯ ต่อไป 

MGR

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 534 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 48 + 66 =
ความคิดเห็น :