Bookmark and Share

98 ปี ริดวานุ้นอิสลาม ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง


ริดวานุ้นอิสลาม จัดงานระดมทุนสร้างหอพักนักเรียน หวังรับนักเรียนเพิ่ม ขณะที่ดร.สุรินทร์ 
พิศสุวรรณ แนะปฏิรูปรับการเปลี่ยนแปลงให้เด็กสามารถแข่งขันได้

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม โรงเรียน
ริดวานุ้นอิสลาม ได้จัดงานรวมน้ำใจริดวานฯ 59 เพื่อระดมทุนเพื่อสร้างหอพักนักเรียนหญิงและเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน โดยมีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนเป็นประธานในพิธี มีอ.อับดุลอาซีซ มินสาคร อาจารย์ใหญ่ เป็นประธานจัดงาน โรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม ก่อตั้งโดยอาจารย์อิสมาแอลซุกรี่ มินสาคร เริ่มต้นเปิดบ้านส่วนตัวเป็นสถานที่สอนลักษณะเป็นบาแล โดนเริ่มต้นสอนบุตรหลานและคนใกล้เคียง และให้เด็กได้พักอาศัย จนเมื่อปี 2461 จึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนริดวานุ้นอิสลามขึ้นมาเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงมนิลา ตั้งอยู่ใกล้มัสยิดริดวานุ้นอาสลาม ริมคลองแสนแสบ เปิดสอนศาสนา สอนอัลกุรอ่าน ภาษามลายู ในปี 2513 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เป็นระดับฟัรดูกีฟายะห์ และระดับสูง และมีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมในปี 2519 รวมทั้ง ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการสร้างหอพักให้นักเรียนได้พักอาศัยด้วย โดยมีผู้ศรัทธาได้บริจาคที่ดิน และได้ดำเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 98 ปี มีห้องพัก 51 ห้อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กต้องก่อสร้างเพิ่มเติม 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า สังคมมุสลิมได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา ในอดีตมุสลิมอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจ มีความเป็นอยู่ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แต่เราได้ถอยห่างออกจากศูนย์กลางฯ อยู่เรื่อยๆ มีปัญหาเรื่องการดำรงชีพ เรื่องการแข่งขันจะเห็นได้ว่า ที่ดินบริเวณใกล้เคียง
ริดวานุ้นอิสลาม ที่เดิมเป็นของมุสลิมแต่ได้เปลี่ยนมือเป็นของบุคคลอื่นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องขายที่ดินและถอยร่นไปเรื่อยๆ 

ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสำคัญยิ่งใน
ยุคที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การแข่งขันยิ่งสูง เพราะมีการเปิดเสรีแรงงานในบางประเภท ซึ่งเราต้องการเห็นเด็กมุสลิมของเรา ได้เดินทางไปทำงานยังประเทศอื่น หรือมีศักยภาพในการแข่งขัน มีทักษะในวิชาชีพที่ดี มีภาษาที่ดี ไม่เพียงภาษาอังกฤษ ยังจำเป็นต้องรู้ภาษาจีน ภาษามลายู เพราะคนที่รู้หลายภาษา เวลาเจรจาพูดคุยกับต่างประเทศ ไม่เสียเปรียบ และสามารถแสวงหาประโยชน์จากการรู้ภาษาได้ด้วย 

“ริดวานฯ จะต้องปฏิรูปการศึกษา รองรับการเปลี่ยนแปลงให้เยาวชนจบออกไปสามารถแข่งขันได้ โดยไม่ทิ้งอิสลาม ยังยึดตามแนวทางอิสลาม การศึกษาจะต้องดำเนินการเพื่อความเป็นอยู่ในโลกนี้และเพื่อโลกหน้า จะทำเพื่อด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เราอยากเห็นนักเรียนของเรามีความสง่างาม สามารถแข่งขันได้ สามารถเดินทางไปยังหลายประเทศเพื่อทำงานได้ และอยู่ที่นี่ไม่เพียงรักษาที่ดินของบรรพบุรุษไว้ได้ แตยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินได้ คนอื่นสร้างตึกสูงๆ ได้ เราก็ทำได้ การศึกษาจึงต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง รองรับการแข่งขันให้ได้” ดร.สุรินทร์ กล่าวและว่า สังคมก็จะต้องช่วยเหลือโรงเรียน เพราะหากโรงเรียนล้มบุตรหลานจะอยู่อย่างไร เราไปอุมเราะห์หลายครั้งได้ ไปฮัจย์หลาย
ครั้งได้ แต่เราไม่ดูแลการศึกษาของเยาวชน ถือว่าไม่ถูกต้อง ทุกคนสามารถร่วมทำบุญเพื่อสร้างหอพักนักเรียนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ กองทุนเพื่อสร้างหอพักโรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเดอะไนน์ พระราม 9 เลขที่บัญชี 072-1-05920-1 หรือสอบถามโทร 094-547 7862 

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 671 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 35 + 55 =
ความคิดเห็น :