Bookmark and Share

สมาพันธ์สื่ออาเซียน มอบรางวัล “เฮง สัมริน” ผู้สร้างสันติภาพหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน (UMA) จัดพิธีมอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพแด่สมเด็จเฮงสัมริน ประธานรัฐสภา ประเทศกัมพูชา


นายประสิทธิ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาสหพันธ์ฯ เข้ามอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพแด่สมเด็จเฮงสัมริน ประธานรัฐสภาสหราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ที่ทำการรัฐสภา ท่ามกลางสื่อมวลชนอาเซียนจาก 6 ประเทศในอาเซียนและแขกผู้มีเกียรติของกัมพูชาได้แก่ นายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกว่า 1,000  คน

นายประสิทธิ แสงรุ่งเรือง สหพันธ์สื่อมวลชนกล่าวว่า การจัดพิธีมอบรางวัลผู้สร้างสันติภาพแด่ ฯพณฯ เฮงสัมริน เกิดขึ้นเนื่องด้วยที่ประชุมคณะ
กรรมการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของ 46 สมาคมสื่อมวลชน ใน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนามและมาเลเซีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ฯพณฯ ท่านเฮงสัมริน ประธานรัฐสภาสหราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีนำสันติภาพความสงบสุขมาสู่ประชาชนของสหราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัด จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่มอบรางวัลดังกล่าวแด่ ฯพณฯ เฮงสัมริน 

ขณะเดียวกันได้ยกย่องให้สมเด็จฮุนเซ็น เป็น
ต้นแบบในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นำสันติภาพความสงบสุขมาสู่ประชาชนของสหราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีข่าวสารฯ พร้อมทั้งผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งของไทยและชาวต่างชาติ ด้วย

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 681 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 64 + 83 =
ความคิดเห็น :