Bookmark and Share

ด้วยรักและศรัทธา ระดมช่วยมัสยิดเคหะบางพลี


มัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน ได้ร่วมกันจัดงาน ด้วยรักและศรัทธาสู่
ดารุ้ลมูฮาญีรีน เมื่อวันที่ 2 เมษายน เพื่อระดมทุนซ่อมแซมมัสยิดและดูแลเรื่องการศึกษาเยาวชนย่านเคหะบางพลี 

ชุมชนดารุ้ลมูฮาญีรีน เกิดจากพี่น้องมุสลิมจากหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช สตูล ยะลา ปัตตานี เป็นต้น ได้เดินทางไปทำ
ธุรกิจและทำงานบริเวณเคหะบางพลี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ประมาณปี 2529 และได้ร่วมกันก่อตั้งมัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน ซึ่งหมายความว่า หมู่บ้านของผู้อพยพ เพื่อรองรับพี่น้องมุสลิมที่อาศัยในที่ดังกล่าวให้มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านศาสนาให้กับบุตรหลานเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนให้ความรู้กับผู้สนใจอิสลามและผู้เข้ารับอิสลาม ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปี ปัจจุบันมีนายเสรี ยีดาหมาน เป็นอิหม่าม 

มัสยิดดารุ้ลมูญาฮีรีน เหมือนกับมัสยิดอื่นๆ 
ที่ต้องอาศัยพลังจากผู้ศรัทธาในการบริจาค การให้มีความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้และรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดงานประจำปี ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่มัสยิดไม่ได้จัดงานเพื่อระดมทุนจากผู้ศรัทธา เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมมัสยิดที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม ให้สามารถรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมได้เป็นอย่างดี  เป็นค่าใช้จ่ายของมัสยิด อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และอื่นๆ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาและจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีฐานะยากจน และมีแผนที่จะจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขยายการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น  

ในการจัดงานมีนายไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานอำนวยการ นายสมพร หลงจิ ผู้อำนวยการ Mtoday เป็นประธานพิธี นายเสรี ยีดาหมาน เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน มีผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ อิหม่ามตอฮา หรือสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธาน กอจ.สมุทรปราการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธง ผู้กำกับการสภ.บางเสาธง อิหม่ามจากหลายมัสยิดเข้าร่วม และผู้มีเกียรติ
จากหลายพื้นที่เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีรายได้จากการจัดงานมากกว่า 300,000 บาท ซึ่งจะใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป   

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2559


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 559 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 73 + 4 =
ความคิดเห็น :