Bookmark and Share

สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนา


เชียงใหม่จัดตั้งสมาคมสตรี ขับเคลื่อนบทบาทผู้หญิงมุสลิม รวมพลังประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศ 


ที่ทำการสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ได้มีการเปิดตัวสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีอาจารย์อำพัน รัถยาพิทักษ์ นายกสมาคม กล่าวรายงาน ความเป็นมาของสมาคมนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอิศรา นานาวิชิต รองนายแพทย์สาธารณะสุขเชียงใหม่ อิหม่ามมุสตอฟา หะซัน อิหม่ามมัสยิดดุนนูร ช้างเผือก ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี อ.วินัย แสวงศิริผล รองประธานที่ปรึกษา กรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ อิหม่ามอดุลย์ พงษ์มณี อิหม่ามมัสยิดนูรุลฮูดาหนองแบน นายสมเพรช วัฒนทรัพย์ นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่และผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

อ.อำพัน รัถยาพิทักษ์ กล่าวถึงการจัดตั้งสมาคมว่า เป็นการการรวมตัวของสตรีมุสลิม(มุสลิมมะฮฺ) โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นบึกแผ่น มีความสมานสามัคคีกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การร่วมพลังให้เป็นหนึ่งเดียว 
“พลังในการรวมตัวกัน จะเป็นพลังในการประสานทุกด้าน ทั้งงบประมาณ ความร่วมมือ จากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนจังหวัดของตนเอง อีกทั้งจะเป็นการผลักดันให้สตรีมุสลิมได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกับพี่น้องศาสนิกอื่นและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากจะเป็นการรวมพลังสตรีแล้ว 
เรายังจะผลักดัน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 786 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 93 + 13 =
ความคิดเห็น :