Bookmark and Share

เครือข่ายคนรักษ์เจ้าพระยา ค้านกทม.สร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้ส่งผลกระทบต่อวิถีริมน้ำ
เครือข่ายคนรักษ์เจ้าพระยา ต้านกทม.สร้างโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้ส่งผลกระทบต่อวิถีริมน้ำ 

ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคนที่รักแม่น้ำ ตั้งเครือข่ายคนรักษ์เจ้าพระยา คัดค้านโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ระบุส่งผลกระทบหลายด้าน

เครือข่ายคนรักษ์เจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มศาสนสถาน วัด มัสยิด ชุมชน บ้านเรือนโบราณ ได้ออกแถลงการณ์ให้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษาโครงการ ได้ทบทวนการดำเนินการศึกษาโครงการ และมีความจริงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นมิตรและเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ชัดเจน เพราะเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ระบบนิเวศน์ สถาปัตยากรรม และรอยต่อภูมิประวัติศาสตร์สายน้ำเจ้าพระยาที่ควรอนุรักษ์เป็นมรดกโลก 

"แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นรากฐานประวัติซาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยากรรม และวิถีชีวิตริมฝั่งเจ้าพระยา เป็นบรืเวณที่เรารับรู้รากเหง้าและจุดอ้างอิงของชาติ จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาฯ ได้ทบทวนและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งอยู่คู่ประเทศไทยมาช้านาน 234 ปี ควรช่วยผลักดันเป็นมรดกโลก และให้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง" แถลงการณ์ ระบุ 

เครือข่ายคนรักษ์เจ้าพระยา ได้เสนอข้อเสนอ 9 ข้อในการดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาฯ ประกอบด้วย1.ให้หยุดโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงและเปิดเผยข้อเท็จจริง 2.เปิดเวทีรับฟังความเห็นอย่างจริงใจและครอบคลุมทุกด้าน 3.เปิดเวทีให้มีตัวแทนติดตามประสานโครงการฯ 4. ไม่ทำลายรอยต่อภูมิสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ให้เกิดรอยด่างประวัติศาสตร์และรากเหง้าที่เชื่อมโยงพหุวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีความหลากหลาย มีวัด มัสยิด รัฐสภา โบราณสถานและชุมชนเก่าแก่ที่เป็นอัตลักษณ์ 5. ศึกษาสักยภาพในพื้นที่ริมฝั่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

6.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำ เพื่อสร้างแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านระบบสายน้ำ 7. การอนุรักษ์วิทยา ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม โบราณสถาน ของที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา 8.ศึกษาขนาด รูปแบบ และประโยชน์การใช้สอยอย่างหลากหลายเหมาะสม สอดคล้องกัยประโยชน์การใช้งานของพื้นที่ฝั่งด้านในที่เหมาะสม และ9.ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนระบบระบายน้ำเสียหลังแนวเขื่อน เชื่อมโยงกับคูคลองสาธารณะ 

ทั้งนี้ กทม. มีกำหนดทำประชาพิจารณ์เรื่องถนนเลียบ 2 ฝั่งเจ้าพระยา วันที่ 22 เมษายร  ที่ร.ร. SD อเวนิวส์ ปิ่นเกล้า เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งทางเครือข่ายฯจะไปร่วมเสนอข้อมูลผลกระทบตามที่กล่าวมา 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 763 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 23 + 50 =
ความคิดเห็น :