Bookmark and Share

ทึ่ง! นักศึกษาพระจากมหาจุฬาราชวิทยาลัย เรียนรู้อิสลามที่ศูนย์กลางฯ


วันนี้ (22 เมษายน) นักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งเรียนวิชาการ อิสลามศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนพระจากหลายประเทศ อาทิ เมียนมา เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย ได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรียนรู้การทำงานของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ เรียนรู้วิถีมุสลิม โดยได้ฉันท์เพล และดูการละหมาดวันศุกร์ของพี่น้องมุสลิม นับเป็นการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมที่สวยงาม

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1262 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 44 + 23 =
ความคิดเห็น :