Bookmark and Share

ชาวเทพาร่วมละหมาดฮายัด เพื่อให้เกิดสันติสุขชาวบ้านเทพาร่วมละหมาดฺายัด ให้เกิดสันติสุข
วันนี้(22 เมษายน) เวลา 07.30 น. ผู้นำศาสนาอิสลามร่วมกันละหมาดฮายัต เพื่อขอพรให้เกิดความสันติสุข โดยมี นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา/ผอ.ศปก.อ.เทพา พร้อมด้วย นายพิทยา พูพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายสัญญา แหละหมัน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลท่าม่วง นายพีรวัส ณ ตะกั่วทุ่ง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปากบาง, ปลัดอำเภอเทพา, น.ส.อัญชลี อมตเวทย์ ผู้ช่วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปากบาง, สมาชิก อส.อ.เทพา ที่ ๘, ผู้นำศาสนาอิสลามประจำอำเภอเทพา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเทพา ผช.ปค., ผรส., ชรบ., , อปท. ตำรวจ, ทหาร, หัวหน้าส่วนราชการ อ.เทพา, บัณฑิตอาสาฯ, ลูกจ้างฯ, ข้าราชการ, พนักงานฯ, พี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเทพา และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เพื่อขอพรให้เกิดความสันติสุข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จากการระเบิดหน้าร้านขายของชำหลังสถานีรถไฟบ้านตาแปด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตาแปด ม.๕ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา และร่วมกันจิบน้ำชายามเช้า รับประทานอาหารร่วมกัน อย่างเป็นกันเอง

เครดิต / ชีวิน มนัสศุภมงคล
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 580 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 97 + 39 =
ความคิดเห็น :