Bookmark and Share

“เมาลิดกลาง ฮ.ศ.1437” เชิดชู “นบีมูฮำมัด” “ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม”งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานประจำปีที่สำคัญยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้นำเผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่มวลมนุษยชาติ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 59 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 30 เมษายน 59 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ. 1437 กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่จัดมายาวนานต่อเนื่องมากว่า 50 ปี เพื่อฉลองการประสูติของศาสดามูฮัมมัด และเพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ น้อมนำคำสอน จริยวัตรของท่านนบีมูฮามัด (ซ.ล.) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1437 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นบีมูฮำมัด” ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” เราเน้นความเป็นพหุวัฒนธรรม เพราะพระศาสดามูฮำมัดท่านเป็นนักปกครอง ดินแดนที่ท่านปกครองประกอบด้วยผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม มีทั้งยิว คริสเตียน และลัทธิอื่นๆ แต่ท่านนบีให้เกียรติทุกคนอย่างเสมอภาค 

นอกจากนี้ภายในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ฮาลาลเอ็กซ์โป 2016 แสดงสินค้าฮาลาลกว่า 141 ร้านค้า มีการออกร้านของสถาบันและองค์กรต่างๆ การออกบูทโอทอปเสนอสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนระดับยอดเยี่ยมในราคาพิเศษ อีกกว่า 1,000 ร้านค้า ที่จะมาเสนอสินค้าฮาลาลจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ได้เลือกสรร

ในส่วนของสาระความรู้ทางวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยกห้องปฎิบัติการไปทำงาน เป็นการสาธิตด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทย มีการสัมมนาวิชาการในสาขาต่างๆ ทั้งการเมือง การปกครอง และยังมีการทดสอบกอรีชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนไปทดสอบกอรีนานาชาติและกอรีกลุ่มอาเซียน

"สิ่งสำคัญ ในปี พ.ศ.2559 ยังเป็นปีมหามงคลครบรอบการครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานเมาลิดกลาง จึงร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันด้วย สิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณสำคัญยิ่ง คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ 
งานปีนี้มีความหลากหลายมาก น่าสนใจและน่าตื่นเต้นใจสำหรับทุกคน มิใช่เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น เพราะเป็นที่เดียวที่ท่านจะได้เห็นบรรยากาศ ได้ชิม ได้ช้อป สินค้าฮาลาลนานาประเทศอย่างจุใจก็ไม่อยากให้ใครพลาดงานยิ่งใหญ่เช่นนี้นะครับ"รศ.ดร.วินัยกล่าวปิดท้าย
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 905 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 71 + 17 =
ความคิดเห็น :