Bookmark and Share

เริ่มแล้วเมาลิดกลาง 1437! เริ่มด้วยพิธีตัมมัดกุรอาน บ่ายรอรับเสด็จสมเด็จพระบรมฯ


เริ่มแล้วเมาลิดกลาง 1437! เริ่มด้วยพิธีตัมมัดกุรอาน บ่ายรอรับเสด็จสมเด็จพระบรมฯ 


งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1437 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งประเทศไทย คลอง 9 หนองจอก กรุง
เทพฯ เริ่มต้นแล้ว โดยในช่วงเช้า มีพิธีตัมมัดกุรอาน เยาวชนมุสลิมนับ 1,000 คน โดยมีอาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์(ในพระบรมราชูปถัมป์) เป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน 

หลังจากนั้น เวลา 16.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน 

นอกจากนี้มีการออกร้าน อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งมีโซนฮาลาล เอ็กโป จัดเป็นเต็นท์ติดแอร์เย็นสบายด้วย 

อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์(ในพระบรมราชูปถัมป์) เป็นประธานในพิธี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมในพิธีด้วย
 

 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1007 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 2 + 98 =
ความคิดเห็น :