Bookmark and Share

เปิดยิ่งใหญ! เมาลิดกลางฯ 1437 สมเด็จพระบรมฯทรงชื่นชมมุสลิมไทย


เปิดยิ่งใหญ! เมาลิดกลางฯ 1437 สมเด็จพระบรมฯทรงชื่นชมมุสลิมไทย 

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามฯเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก พิธีเริ่มต้นด้วยการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน พร้อมความหมาย จากนั้น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้กล่าวรายงานชีวประวัติของศาสนทูตมูฮัมหมัด(ซ.ล.) พอสังเขป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน โดยเน้นความสำคัญของการจัดงานเพื่อเชิดชูพระจิรวัตรอันงดงามของศาสนทูตมูฮัมหมัด(ซ.ล.) การเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกร้านของสถาบัน องค์กรต่างๆ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสเปิดงาน ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีสำคัญที่มุสลิมพร้อมใจกันจัดขึ้นอีกวาระหนึ่ง การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามนับเป็นกุศลกิจที่ควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ ความกตัญญูกตเวทีนั้น ก็คือ การมีใจรับรู้ความดีของผู้อื่นและยินดีเต็มใจที่จะทำความดีสนองคุณท่าน 

ท่านศาสดามูฮัมหมัด เป็นผู้ทรงคุณความดีอันยิ่งใหญ่ เพราะได้นำศาสนธรรมมาสั่งสอนให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ได้นำบุคคลให้บรรลุถึงความสุขความเจริญยิ่งในชีวิต ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกร่มเย็นเกิดความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน  การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านจึงไม่มีวิธีการใดสมควรยิ่งไปกว่าการศึกษาศาสนธรรมคำสอนของท่านทุกส่วนทุกข้อ ให้ทราบชัด พร้อมนำปฏืบัติให้ถูกตรงและเคร่งครัดซึ่งจะส่งเสริมให้แต่ละคนมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ทุกด้าน ท่านสามารถจะสร้างสรรค์ความเป็นมิตรไมตรีแท้จริงให้บังเกิดและเจริญถาวรตลอดไปในหมู่ชาวโลกได้แน่นอน

ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮัจเราะห์ศักราช 1437 ณ บัดนี้ ขอให้การจัดงานครั้งนี้ ดำเนินลุล่วงไปด้วยดี และสำเร็จผลตามเจตจำนงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

หลังมีพระราชดำรัสเปิดงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน และได้ปฏิสัณธานกับผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ 

งานเมาลิดกลางฯ 1437 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนา การออกร้าน ของบรรดาร้านค้า สถาบันและองค์กรต่างๆ ปหลายร้อยร้าน มีสินค้าให้เลือกมากมายทุกประเภท  บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 4695 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 61 + 61 =
ความคิดเห็น :