Bookmark and Share

วรวัส อึงไพบูลย์กิจ เชื่อมอีสาน-ปัตตานีด้วยโคบุญในฐานะประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบือจังหวัดสุรินทร์ “วรวัส อึงไพบูลย์กิจ” มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาคอีสานกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการ “โคบุญ” ด้วยนำจากภาคอีสานไปเสริมพลังศรัทธาของมุสลิม 

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบือจังหวัดสุรินทร์ได้ต้อนรับตัวแทนสหกรณ์หลายแห่งจากปัตตานี ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดสุรินทร์ อาทิ สหกรณ์การเกษตรโทปะสะโง หนองจิก ปัตตานี สหกรณ์การเกษตรปานาเระ ปัตตานี สหกรณ์แม่ลาน ปัตตานี สหกรณ์มายอ เป็นต้น นำโดยนายสะมะแอ อาแว ประธานเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เพื่อเจรจาซื้อวัวจากเกษตรกรภาคอีสาน โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบือจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้บริหารจัดการ 

นายวรวัส อึงไพบูลย์กิจ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยง
โค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในการประชุมสหกรณ์จากทั่วประเทศ คุณนรดิง เจะแล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้เสนอว่า ในพื้นที่ภาคอีสานมีผู้เลี้ยงวัวจำนวนมาก ในขณะที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้เลี้ยงวัวไม่มาก แต่มีความต้องการมาก โดยเฉพาะความต้องการวัวเพื่อทำกุรบ่าน ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของอิสลาม จึงต้องการให้เกิดความร่วมมือกับสหกรณ์ในภาคอีสานกับสหกรณ์ในภาคใต้ ขณะเดียวกันก็ต้องการให้สหกรณ์ภาคอีสานไปช่วยส่งเสริมการเลี้ยงวัวของพี่น้องภาคใต้ 


“หลังจากนั้น ก็ได้มีการเชิญผมและคณะเดินทางไปจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือกันในเรื่องนี้ เป็นที่มาที่คณะของสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์” คุณวรวัส กล่าวและว่า ในพื้นที่ภาคอีสานมีผู้เลี้ยงวัวจำนวนมาก โดยเฉพาะวัว
พื้นเมือง ทั้งที่สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มีตลาดนัดวัวหลายแห่งสามารถสนองตอบความต้องการของพี่น้องชาวภาคใต้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการเดินทางมาภาคอีสานของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ก็ได้นำไปจังหวัดร้อยเอ็ด ไปดูตลาดนัดโค-กระบือ ให้เห็นศักยภาพของตลาดโค-กระบือในภาคอีสาน ในการเจรจามีตัวแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคจังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มีนายณรงค์ พัฒนาศรี สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการเจรจา มีหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มาให้ข้อมูล เรื่องการกักกันสัตว์ที่จะต้องมีการกักกันสัตว์ก่อนที่จะขนส่งข้ามเขตด้วย 

นายวรวัสกล่าวว่า การเจรจาถือว่าประสบ ความสำเร็จ ได้รับทราบถึงความต้องการของพี่น้องเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งทางปัตตานีตกลง
ที่จะซื้อวัวจากภาคอีสาน ซึ่งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จะเป็นผู้ประสานในการจัดหาวัวส่งไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกว่า โครงการโคบุญ ซึ่งทางภาคใต้ต้องการ วัวในส่วนละราคา 3,500-4,000 บาท หรือตัวละ 24,500-28,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทางสหกรณ์จะไปขายให้กับพี่น้องมุสลิม ซึ่งได้ข้อสรุปราคาส่ง ซึ่งทางเครือข่ายสหกรณ์ปัตตานี จะนำเงื่อนไขไปสรุปในที่ประชุมสหกรณ์ ถ้าทางโน้นตกลงก็นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่มีความร่วมมือระหว่างพี่น้องอีสานกับภาคใต้ 


“พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ต้องการวัวมาก ปีละประมาณ 1,000 ตัว แต่ปีนี้คงจัดการไม่ทัน เพราะเหลือเวลาอีกประมาณ 3 เดือน และต้องมีกระบวนการกักกันเพื่อตรวจโรคอีก หากมีความร่วมมือกันก็จะได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้สามารถจัดการได้ทันตามความต้องการของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” คุณวรวัส กล่าว 

ความแตกต่างระหว่างพี่น้องภาคอีสานกับภาคใต้ ได้นำไปสู่ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างกันเป็นการเชื่อมโยงในอีกมิติหนึ่งของความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม 
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1780 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 57 + 31 =
ความคิดเห็น :