Bookmark and Share

เมาลิดกลางฯ 1437 จัดยิ่งใหญ่งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1437 จัดยิ่งใหญ่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ชื่นชมมุสลิมไทยมีความกตัญญู ขณะที่งานเป็นไปด้วยความคึกคักมีมุสลิมจากทั่วประเทศมาร่วมงานหลายหมื่นคน

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปะจำฮิจเราะห์ 1437 จัดระหว่างวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม มี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นประธานเป็นปีที่ 2 มีกิจกรรม ในงานหลากหลาย  พิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามฯเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก พิธีเริ่มต้นด้วยการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน พร้อมความหมาย จากนั้น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้กล่าวรายงานชีวประวัติของศาสนทูตมูฮัมหมัด(ซล.) พอสังเขป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน โดยเน้นความสำคัญของการจัดงานเพื่อเชิดชูพระจิรวัตรอันงดงามของศาสนทูตมูฮัมหมัด (ซล.) การเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกร้านของสถาบัน องค์กรต่างๆ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสเปิดงานความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีสำคัญที่มุสลิมพร้อมใจกันจัดขึ้นอีกวาระหนึ่ง การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามนับเป็นกุศลกิจที่ควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ ความกตัญญูกตเวทีนั้น ก็คือ การมีใจรับรู้ความดีของผู้อื่นและยินดีเต็มใจที่จะทำความดีสนองคุณท่าน ท่านศาสดามูฮัมหมัด เป็นผู้ทรงคุณความดีอันยิ่งใหญ่ เพราะได้นำศาสนธรรมมาสั่งสอนให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ได้นำบุคคลให้บรรลุถึงความสุขความเจริญยิ่งในชีวิต ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกร่มเย็นเกิดความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านจึงไม่มีวิธีการใดสมควรยิ่งไปกว่าการศึกษา ศาสนธรรมคำสอนของท่านทุกส่วนทุกข้อ ให้ทราบชัด พร้อมนำปฏิบัติให้ถูกตรงและเคร่งครัด ซึ่งจะส่งเสริมให้แต่ละคนมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ทุกด้าน ท่านสามารถจะสร้างสรรค์ความเป็นมิตรไมตรีแท้จริงให้บังเกิดและเจริญถาวรตลอดไปในหมู่ชาวโลกได้แน่นอน

ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮัจเราะห์ศักราช 1437 ณ บัดนี้ ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยดี และสำเร็จผลตามเจตจำนงค์
ที่ตั้งไว้ทุกประการ หลังมีพระราชดำรัสเปิดงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน และได้ปฏิสัณธานกับผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในวันสุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานปิดงาน โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมงานเมาลิดกลางฯ 1437 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนา การทดสอบ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน การออกร้าน ของบรรดาร้านค้า สถาบันและองค์กรต่างๆ หลายร้อยร้าน มีสินค้าให้เลือกมากมายทุกประเภท รวมทั้ง ฮาลาลเอ็กซ์โป ที่มีการระดมร้านค้าฮาลาล มาออกร้านอย่างคึกคัก  นับเป็นงานสำคัญที่ชาวไทยมุสลิมจากทั่วประเทศมาร่วมงาน!
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1922 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 72 + 83 =
ความคิดเห็น :