Bookmark and Share

"ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์" คัมแบ๊กนั่งประธานบอร์ดไอแบงก์อีกรอบ

 


ไอแบงก์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีวาระสำคัญคือเลือกกรรมการทดแทนคนเดิม โดยมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯมีมติเลือก " ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ " เป็นประธานกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือก นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ นายมนต์ชัย รัตนเสถียร และ ปิยวรรณ ล่ามกิจจา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งมีมติเลือก วิทัย รัตนากร รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นกรรมการธนาคาร แทน นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ขอลาออกเนื่องจากมีภารกิจอื่นนอกจากนี้ มีมติเลือก วีณา เดชาชัยนิรันดร์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ว่าง
ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ยังมีมติเลือก นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เป็นประธานกรรมการธนาคารต่ออีกวาระหนึ่ง ณ ห้องแกรนด์รัชดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากประชุมผู้ถิอหุ้นแล้วเสร็จ ล่าสุด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เตรียมแถลงข่าว เรื่อง “ความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 - 11.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 890 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 99 + 88 =
ความคิดเห็น :