Bookmark and Share

สุรินทร์นำของดีออกงานคลองผดุงทั้งสินค้าของดี แหล่งท่องเที่ยวของสุรินทร์ ถูกนำมาร่วมออกร้าน โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่าง 3-9 มิ.ย.2559 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ


นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวกับ ผู้สื่อข่าว Mtoday  ว่า ผมเป็นคนที่ทำงานอย่างจริงจัง และได้ตั้งคติในใจผมตลอดเวลาของการทำงานของผมคือ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิงนั้นเป็นบุคคลที่ตั้งใจทำงานเพื่อชาวบ้านตำบลเมืองลิงอย่างจริงๆ จังๆ เมื่อชาวบ้านตำบลตนเองเดือดร้อนนายกฯ คนนี้จะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน หรือชาวบ้านจะเข้าพบนายกฯ คนนี้ก็อยู่รอพบชาวบ้านตำบลของตัวเองตลอดเวลา ซึ่งพูดได้ว่ามาไม่พบที่สำนักงานไม่ใช่นายกฯ คนนี้ เพราะท่านจะเข้าที่ทำงานตลอดเวลา จนชาวบ้านตำบลเมืองลิง รักและให้ความร่วมมือตลอดมา จนกระทั่งมาถึงการที่จะผลักดันในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว นั่นคือ ลำน้ำชีเป็นลำน้ำอีกเส้นหนึ่งที่หล่อเลี้ยงเป็นที่ก่อเกิดอาชีพทำมาหากินของคนสองฟากฝั่ง สุรินทร์-บุรีรัมย์ วันนี้อยากจะพาผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางมาล่องแพ ท่ามกลางสายน้ำ ธรรมชาติต้นไม้ที่เขียวขจี ชมบรรยากาศอันร่มรื่นที่แสนโรเมติก ในช่วงลำชีไหลผ่าน ของ ตำบลเมืองลิง (เมืองเลง ภาษาเขมรแปลว่าเมือร้างหรือเมืองปล่อย) อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  ซึ่งจุดบริการล่องแพ ที่จุดสะพานบ้านเชียงสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ไป อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชมธรรมชาติ กลางสายน้ำใสลึก กว่า 3-4 เมตร ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร มีต้นไม่น้อยใหญ่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ปกคลุมตลอดริมลำน้ำชี ชี้แนวแบ่งปันทั้งสองจังหวัด 

นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กล่าวกับ ผู้สื่อข่าว Mtoday  อีกว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ นั้นได้เดินทางเข้าร่วมออกร้าน เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเมืองลิง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิง ร่วมกับเมืองลิงโมเดล ที่ ตลาดคลองผดุง กรุงเทพมหานครในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งจะได้นำเสนอแนะนำ ตำบลเมืองลิง ในนาม “เมืองลิงโมเดล” โดยในคำว่า “เมืองลิงโมเดล” นั้น มาจากคำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิง และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จึงทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพมีรายได้ จึงก่อให้เกิดความสามัคคีในพื้นที่ เกิดพลังที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งไม่ตกอยู่ในความครอบงำของนักการเมือง อีกทั้งทางรัฐบาลได้ส่งเสริมในเรื่อง “ยุทธศาสตร์ประชารัฐ” จึงทำให้ชาวบ้านได้เกิดการตื่นตัวในทุกๆ ด้าน อย่างที่เห็นได้ชัด ว่ามีการประสานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการต่างๆ ที่จำเป็นและให้ความร่วมมือ ช่วยกันออกแนวความคิด ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ จึงนำไปสู่การปฏิบัติกรณีเร่งด่วน โดยอาศัยความสามัคคีเป็นหลัก ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิง เป็นผู้ร่วมดำเนินการเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนตามกำลังความสามารถ จึงทำให้หลายๆ โครงการดำเนินการไปได้ด้วยดี โดยไม่ต้องรองบประมาณจากทางราชการอีกด้วยในด้านประวัติศาสตร์ที่มีมากกว่า 3 ชั่วอายุคน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีบรรพบุรุษของชาว “กวย” คือ “เชียงสง” โดยพาผู้คนอพยพยจากเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจำปาศักดิ์ เดินทางมาตั้งรกราก ที่ พื้นที่แห่งนี้ “ชาวกวยนั้น มีคุณลักษณะพิเศษในด้านวิชาคชศาสตร์” สามารถจับช้างป่ามาฝึกใช้งานได้ และ “เชียงสง”ก็จะเป็นผู้ติดตามจับช้างเผือก ที่แตกโรงมาจากกรุงศรีอยุธยา จนสามารถนำส่ง พระบาทสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์ได้ในที่สุด โดยท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งบ้านเมืองลิง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2200 – 2260  อีกด้วย

อนึ่ง ตำบลเมือง นั้น มีความหลากหลายในด้วานชาติพันธุ์ มีผู้คนมาอาศัยอยู่รวมกันถึง 5 ชนเผ่า คือ เขมร, กวย, ลาว, จีน, และไทยภาคกลาง จึงก่อให้เกิดศิลปะ และวัฒนธรรมซึ่งนำไปสู่การท่องเที่ยวนอกจากนี้ “เมืองลิง” จะเป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้ว “เมืองลิง” ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมไว้ รอนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนและชอบท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ หรือ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี คือ
- ล่องเรือ หรือ นั่งช้างชมไพร ในลำน้ำชี ซึ่งลำน้ำชีนั้นเป็นแม่น้ำที่ยังคงคุณภาพน้ำ เป็นอันดับต้นของประเทศ พร้อมทั้งยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้ที่หายากซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
- กิจกรรมทางน้ำ เช่น พายเรือแคนู หรือ จะให้ชาวบ้านนำเที่ยวด้วยการแจวเรือไม้โบราณ พาชมวิถีชีวิตริมน้ำของประมงพื้นบ้าน งมหอยกาบ, หอยลาย, และจับปลาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี
- กิจกรรมเดินป่าเพื่อชมนก ชมไก่ป่า และสัตว์ต่างๆ ขนาดเล็กที่แสนน่ารัก พร้อมทั้งศึกษาต้นไม้ที่หายากนานาชนิด และสนุกกับการเก็บเห็ดป่า ที่มีอยู่อย่างดาษดื่น
- กิจกรรมแคมปิ้ง และสถานีทดสอบกำลังใจในค่ายลูกเสือที่มีอยู่ 3 แห่ง แต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันไปคนละอย่าง
- ที่พักโฮมเสตย์ จำนวน 30 หลังรับนักท่องเที่ยวได้ 90 ท่าน กับบ้านของชาวบ้านจริงๆ ที่มีทุกอย่างคงสภาพแบบวิถีชาวบ้านแท้ๆ สะอาดและปลอดภัย มี รปภ.ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
- ชมการแสดงความหลากหลายด้านชาติพันธุ์มากถึง 5 ชนเผ่าที่ไม่ซ้ำกัน และรับประทานอาหารพื้นเมืองที่แสนอร่อยไปด้วยที่แต่ละชนเผ่า จะปรุงอาหารตามสูตรเฉพาะชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวได้ชิม พร้อมกับหมูหันอันเลื่องชื่อของตำบลเมืองลิง
- เที่ยวชมแหล่งผลิตสินค้าโอท็อป ซึ่งมีทั้งสินค้าเครื่องจักสาน, เครื่องปั้นดินเผา, ดอกไม้ประดิษฐ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เที่ยวโพนเรียง (จอมปลวก) มหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ เพราะตั้งเรียงรายเป็นแนวยาวเดียวกันเป็นระยะทาง
- พร้อมกับพาเที่ยวชมในละแวกใกล้เคียงได้อย่างครบถ้วน เช่น หมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก, หมู่บ้านผ้าไหมยกทอท่าสว่าง, หมู่บ้านแหล่งผลิตเครื่องเงินโบราณ, และ ปราสาทหินโบราณที่เป็นศิลปะขอมแบบบายน
ด้านการคมนาคมที่สะดวกสบายห่างจาดกตัวเมืองสุรินทร์เพียง 38 กิโลเมตรเท่านั้น พร้อมทั้งมีสนามบินสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ก็อยู่ตำบลเมืองลิงเพียง 25 กิโลเมตร หรือจะเป็นรถทัวร์ โดยสาร หรือรถไฟ แม้กระทั่งรถส่วนตัวก็สะดวกสบายเป็นอย่างมาก จึงขอเรียนเชิญทุกท่านและนักท่องเที่ยวมาล่องแพชมธรรมชาติ  โทร.082-3604337, 0611651848

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 575 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 89 + 68 =
ความคิดเห็น :