Bookmark and Share

เข้าสนช.วันนี้! ร่างพรบ.ฮัจย์ โยกอำนาจบริหารฮัย์จากกรมการศาสนามาอยู่กรมการปกครอง
เข้าสนช.วันนี้ พรบ.ฮัจย์ เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ย้ายสังกัดมหาดไทย ตัดขาดกรมการศาสนา หวังดูแลฮุจยาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานแจ้งว่า ในวันนี้(8 ก.ค.) ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นวาระแรก สำหรับร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ฉบับใหม่ มีทั้งหมด 12 มาตรา ได้แก้ไขโครงสร้างการบริหารจัดการฮัจย์ใหม่ ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีกรรมการที่แตกต่างจากเดิม คือ มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมีตัวแทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ครม.แต่งตั้งอีก 4 คน ที่สำคัญได้โยกฝ่ายเลขาธิการจากกรมการศาสนามาเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โอนอำนาหน้าที่การบริหารจัดการฮัจย์มาเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง และโอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน ภาระผูกพันทั้งหมด มาอยู่กรมการปกครองทั้งหมด 

นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ผลักดันแก้ไขร่างพ.ร.บ. กล่าวว่า ตามกฎหมายฉบับใหม่ จะทำให้การดูแลกิจการฮัจย์และการคุ้มครองฮุจยาต จะทำได้ดีขึ้น เพราะกระทรวงมหาดไทย มีบุคคลากรจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วประเทศ คาดหวังว่า จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาที่เกิดกับฮุจยาตที่เกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมา ที่สำคัญจะทำให้การเดินทางไปฮัจย์ราคาถูกต้องกว่าเดิม 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะทำงานของสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งสุดท้าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุยายน เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปร่างกฎหมาย มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วม มีการเสนอจากบางฝ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ทำงานด้านฮัจย์ ย้ายจากกรมการศาสนาไปอยู่กรมการปกครองด้วย แต่ได้รับการปฏิเสธจากเลขาธิการกอท. ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 

"ที่ผ่านมากิจการฮัย์มีปัญหามามากพอแล้ว จะย้ายไปให้มีปัญหาอีกทำไม" เลขาธิการกอท. กล่าวในที่สุด บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1758 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 8 + 22 =
ความคิดเห็น :