Bookmark and Share

ไม่ใช่หมอเทวดา แต่รักษาหาย ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรันยกุลเป็น “แพทย์แผนไทย” ที่ตลอดเวลากว่า 20 ปี ได้ศึกษาแนวทางการรักษาผู้ป่วย จนค้นพบ “จุดทะลุทะลวงสำคัญ” ของร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก “หาย” กลับมาเดินได้เป็นคนปกติ จากคลินิค เตรียมเปิดโรงพยาบาล 4 แห่งทั่ว
ทุกภาคของประเทศ กระจายรักษาคนไทยที่กลายเป็นคนพิการมากถึง 3 ล้านคน พร้อมยกระดับแพทย์แผนไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาของโลก 

ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรันยกุล เป็นคนจังหวัดอุดรธานีโดยกำเนิด หันมาสนใจการแพทย์แผนไทย เนื่องจากการเสียชีวิตของมาราดา “แม่ผมเป็นคนรักษาสุขภาพ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ เป็นคนรักษาศีล แต่มาด่วนเสียชีวิตเร็ว เป็นจุดที่ทำให้ผมมาสนใจการ แพทย์แผนไทย ด้วยเจตนาที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค”ดร.ภูมิรวิชญ์ กล่าวถึงที่มาของการศึกษาการแพทย์แผนไทย  

หลังจากนั้น ดร.ภูมิรวิชญ์ได้เข้าเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่มีทุกหลักสูตรในประเทศไทย
ทั้งหลักสูตรเกี่ยวกับการนวดตัว การเรียนรู้สรีรร่าง หลักสูตรเกี่ยวกับกระดูกหลายสิบหลักสูตรของเกือบทุกสถาบันที่เปิดสอน เปิดอบรม ทำให้เข้าใจสรีระของมนุษบ์ได้เป็นอย่างดี เข้าใจการทำงานของอวัยวะต่างๆ อย่างละเอียด ส่งผลให้การวินิจฉัยอาการป่วย การรักษาอาการป่วยมีประสิทธิภาพ 

“ร่างกายของคนเราประกอบ มี 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ก็คืออาหารที่เรารับประทาน ธาตุน้ำ ก็คือเลือด ธาตุลม คือ อากาศหายใจที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย และธาตุไฟ คืออารมณ์ เมื่อร่างกายขาดน้ำคนเรายังอยู่ได้ 3 วัน ขาดอาหารยังอยู่ได้มากกว่า 7 วัน แต่หากขาดลมไม่เกิน 7 นาทีจะต้องเสียชีวิต ลมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 
ในร่างกายของคน คนที่มีปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากลม การไหลเวียนของลมในร่างกายติดขัดมีปัญหา ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ อาทิ ความดันสูง ความดันต่ำ ผมได้รักษาและค้นคว้าวิจัย ค้นพบกุญแจสำคัญในการรักษา นั่นคือ การทะลุทลวงร่างกายให้ลมหมุนเวียนได้ จะหายจากโรคภัยต่างๆ” หมอภูมิรวิชญ์ กล่าว 

หมอภูมิรวิชญ์ กล่าวว่าได้รักษาคนมากว่า 20 ปี ได้รวบรวมเคสสำคัญๆ ไว้มากกว่า 350 เคส ที่รักษาหายจากการเป็นโรค คนไข้ที่เคยเดินไม่ได้มานานหลายปี คนไข้ที่แขนขาอ่อนแรง คนไข้ปวดหัว ปวดศรีษะไมเกรน ได้รักษาหาย และได้นำผลการรักษาเป็นงานวิจัยยื่นผ่านสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พิจารณาเป็นงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารทางการแพทย์ในระดับโลกต่อไป 

“สิ่งที่ผมทำเพื่อต้องการยกระดับแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ให้ต่างชาติยอมรับ และมารักษา ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคตามแนวทางของแพทย์แผนไทย” หมอภูมิรวิชญ์ กล่าว 

“แพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยสั่งสมมายาวนาน ผ่านการพิสูจน์มายาวนาน ว่าได้ผล ที่ผ่านมามีการรักษาจะเน้นเป็นจุดๆ จุดที่ร่างกายมีปัญหา แต่เมื่อจุดนี้หายก็ส่งผลถึงจุดอื่นให้มีปัญหาตามมาอีก ส่วนตัวผมจะรักษาเป็นองค์รวมทั้งร่างกาย เมื่อโรคหนึ่งหาย โรคอื่นก็จะหายด้วย ร่างกายก็จะกลับมาฟื้นคืนทั้งระบบ ความจริงไม่ใช่การรักษา แต่เป็น การสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย เมื่อร่างกาย สมดุลการไหวเวียนของเลือดลมดี ก็ไม่เป็นโรค เป็นหลักการสำคัญของแพทย์แผนไทย” เขา กล่าว 

หมอภูมิรวิชญ์กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยพิการมากว่า 1 ล้านคน กำลังจะพิการ 3 คน หรืออาจจะถึง 5 ล้านคน จากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกาย เกิดเป็นโรคที่นำไปสู่ความพิการ อาทิ กระดูกทับเส้นประสาท โรคแขนขาอ่อนแรง เข่าเสื่อมเดินไม่ได้ ภาวะกระดูกพรุน เส้นเลือดตัน
ในสมอง มือ-เท้าชา โรคพาร์กินสัน ความดันสูง พูดช้า เดินช้าลง เหล่านี้เป็นภาวะของความพิการของร่างกาย ซึ่งคนไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ หากไม่มีแนวทางรักษาที่ถูกต้อง คนพิการก็จะล้นประเทศ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก 

หมอภูมิรวิชญ์ได้เปิด “ภูมิรเวช คลินิก” ตั้งอยู่ริมถนนสายไหมใกล้กับถนนเลียบวงแหวน ตะวันออก ฝรั่งหทัยราษฎร์ เพื่อเปิดรักษา
ผู้ป่วย ซึ่งเปิดรับผู้ป่วยทุกอาการ 

“การรักษาเริ่มจากการตรวจเช็คสัญญาณ การเคลื่อนไหวของธาตุในร่างกาย โดยการกดจุดหาสัญญาณเพื่อหาสาเหตุของภาวะอาการปวดที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้อาการ ซึ่งสัญญาณของแต่ละคนจะแตกต่างกัน
คนที่มีภาวะเสื่อมมากก็จะปวดมากแต่จะบรรเทาลงเมื่อมีการเคลื่อนไหวของลม มีการเรอหรือผายลม การปรับสมดุล จะใช้นิ้วกดจุดสำคัญเพื่อเชื่อมสัญญาณของธาตุลมเปิดทางให้ธาตุน้ำ คือเลือดไหลเวียนได้ดี ส่งผลให้เกิดภาวะธาตุไฟในร่างกาย ร่างกายจึงเกิดความสมดุล ส่งผลไปสู่อวัยวะต่างๆ ร่างกายจึงกลับมาแข็งแรงได้อีก เป็นกระบวนการแก้ไขตามธรรมชาติ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องทานยา แต่รับประกันเห็นผลทันที แต่การปรับสมดุล ใช้เวลาต่งกัน ขึ้นอยู่กับภาวะเสื่อมของร่างกาย จึงกำหนดเวลาที่ชัดเจนไม่ได้” หมอภูมิรวิชญ์กล่าวถึงขั้นตอนการรักษาอาการป่วย 

โรคที่คลินิกภูมิรเวชรักษา อาทิ อาการจากภาวะเสื่อมขอมร่างกาย อาทิ เข่าเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเข่า ข้อพับมีปญหา โรคจากอาการปวดตามร่างกาย อาทิ ปวดหลัง ปวดตามข้อ ปวดคอ ปวดมือ ปวดสะโพก อาการที่เกิดจากร่างกายไม่ปกติ อาทิ ความดันสูงมือเท้าชา แขนขาอ่อนแรง มือหงิก-เท้าหงิก เส้นเลือดในสมองตีป พาร์กินสัน ลมชัก เก๊าท์ รูมาตอย ปวดเอ็น กระดูกพรุน กระดูกทับเส้นประสาท พูดช้า เดินช้าลง หายใจไม่อิ่ม ตัวแข็ง นำในหู หูไม่ได้ยิน เดินหลังค่อม ภาวะตาเสื่อม หูเสื่อม โรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง อาทิ เบาหวาน ภาวะอ้วน กรดไหลย้อน 
ท้องอืด ท้องผูก เป็นต้น เรียกว่าเปิดรักษาเกือบทุกโรคเลยทีเดียว ด้วยได้คิดค้นวิจัยมาเป็นเวลานานการรักษาจึงค่อนข้างราคาสูง เริ่มต้นการรักษาอาการที่ 3,500 บาท จนถึงเคสที่รุนแรงที่สุด ค่ารักษา 65,000 บาท 

“เคยรักษาราคา 390 บาท คนไม่เชื่อว่า จะรักษาหาย จึงคิดราคาตามอาการของโรค ด้วยศาสตร์ที่เรียนมาและคิดค้นเพิ่มเติม และที่ผลจากที่เคยรักษามา มั่นใจได้ว่าจะรักษาหาย มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน เสียเงินเป็นแสน หลายแสน หรือเป็นล้านบาท บางคนต้องขายบ้าน
ขายรถก็ยังรักษาไม่หาย แต่มารักษาที่ภูมิรเวช หาย มีจำนวนหลายเคสสามารถพิสูจน์ได้” หมอภูมิรวิชญ์ กล่าว 

อีกด้านหนึ่งหมอภูมิรวิชญ์มีโครงการรักษาเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจน คนที่ไม่มีความสามารถในการรักษาเพื่อสร้างกุศล 
“งานผมคือการช่วยเหลือคนให้ผ่านพ้นฝันร้ายจากความพิการ แม้จะต้องเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่เคยท้อแท้ในสิ่งที่ทำ สองมือสองแขน สองขา พร้อมจะลุยเพื่อสิ่งนี้มาทั้งชีวิต ใจมีสุขเมื่องานได้เสร็จสิ้น เห็นรอยยิ้มแห่งชีวิตใหม่..ของคนเหล่านั้น” หมอภูมิรวิชญ์ กล่าวและทิ้งท้ายว่า ได้เจรจากับผู้สนใจได้ข้อสรุปว่าจะเปิดโรงพยาบาล 4 แห่งทั่วประเทศ ภาคละ 1 แห่งก่อนในเบื้องต้น เพื่อกระจายการรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้น เป็นโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลปกติเปิดรักษาโรคทั่วไป แต่จะมีแผนกแพทย์แผนไทย และคลินิกความงามเข้าไปด้วย อยู่ในระหว่างการวางแผน คาดว่าจะเริ่มต้นได้อีกไม่นาน 

หมอภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรันยกุล นับเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคตามแนวทางแพทย์แผนไทยที่ได้คิดค้นวิจัยแนวทางรักษาที่ได้ผล ต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม สอบถามรายละเอียดที่ 081 6820859

ต้องพิสูจน์กัน! 

หมายเหตุ : จ
ากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2316 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 1 + 99 =
ความคิดเห็น :