Bookmark and Share

กุรบ่านวุ่น!? กฎหมายใหม่เชือดสัตว์ต้องผ่านโรงฆ่าสัตว์


กรมปศุสัตว์ ยื่นหนังสือถึงจุฬาฯ ให้แจ้งมุสลิมทั่วประเทศ เชือดสัตว์ต้องผ่านโรงฆ่าสัตว์หลังถูกจับระนาว เพราะไม่รู้กฎหมาย มุสลิมมึน! หวั่นกระทบเชือดกุรบาน อนุมัติ อาหมัด แจงเฉพาะการค้า

กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งหนังสือถึงอีหม่ามประจำมัสยิดทั่วประเทศ ถึงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2535 กำหนดให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) เพื่อดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นจะถูกดำเนิคดี

ตามหนังสือดังกล่าวสร้างความหวั่นวิตกให้กับมุสลิมทั่วประเทศ เนื่องจากอีกไม่นานจะมีการเชือดกุรบ่านตามหลักการศาสนา เป็นหลักการที่ศาสนากำหนด เพื่อนำเนื้อไปแจกจ่ายแต่คนยากจน หรือผู้เดือนร้อนเป็นสำคัญ หากบังคับให้ต้องผ่านโรงเชือดจะกระทบต่อพิธีกรรม ทางศาสนา จะส่งผลกระทบตามมาอย่างรุนแรง 

นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : สนช.กล่าวว่า ตนเองในสถานะที่ได้เป็นคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย การกำหนดให้ผ่านโรงเชือด เนื่องด้วยรัฐบาล
มีความเป็นห่วงต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ดังกรณี การรับประทานอาหารจากสัตว์ที่ตายเอง ซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อไม่นานมานี้ จึงได้เสนอ พ.ร.บ. เกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ที่ใช้เป็นอย่าง โดยมีใจความสำคัญดังเช่น การฆ่าสัตว์เพื่อเป็นธุรกิจการค้า จะต้องผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนการฆ่าที่เป็นลักษณะ วัฒนธรรมหรือประเพณี ดังเช่น งานแต่งงาน งานวัด งานมัสยิด หรือรวมไปถึงการเชือดกุรบาน จะได้รับการยกเว้น ซึ่งจะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ หรือผู้บริหารในท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลกำกับ

สำหรับกฎหมายฉบับที่ได้กล่าวอ้างข้างต้นนั้น คาดว่าน่าจะนำไปไปพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีประกอบการมุสลิมที่ถูกดำเนินคดีหลายราย เนื่องจากไม่ทราบกฎหมายข้างต้น (ตามเอกสารกรมปศุสัตว์ และเข้าใจว่าการเชือดสัตว์ที่ฮาลาล เป็นสิ่งที่อนุมัติตามหลักการศาสนาอิสลามอยู่แล้วจึงไม่ได้ดำเนินการขอใบอนุญาต ฆจส.2 เมื่อมุสลิมทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ และแนะนำว่ากรมปศุสัตว์ “ว่าควรมีการอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น โดยระบุว่า การเชือดเพื่อกุรบาน (เชื่อตามประเพณี) กับการเชือด เพื่อธุรกิจควรแยกออกจากกัน” เรื่องดังกล่าวนี้ต้องรอบคอบ มิเช่นนั้นอาจเกิดความวุ่นวาย ได้ทั้งทางของรัฐและผู้อุปโภคบริโภคของชาวมุสลิมได้

สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปว่า จดหมายฉบับดังกล่าวนี้ เป็นการสกัดกั้น การเชือดกุรบานของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศจริงหรือไม่ ความกังวลของมุสลิมบางส่วน และคาดว่ากรมปศุสัตว์ ควรให้ความกระจ่างชัดโดยเร็ว ก่อนที่จะเปิดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในอนาคต

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฏาคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 488 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 77 + 4 =
ความคิดเห็น :