Bookmark and Share

“อุสมาน” กุญแจความสำเร็จมุสลิมกัมพูชา


มุสลิมในกัมพูชามีจำนวนเพียง 5% แต่ได้เป็นรัฐมนตรี 2 คน ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีอีก 3-4 คน เป็นปลัดกระทรวง และอธิบดีอีกหลายสิบคน ความสำเร็จเหล่านี้มาจากการผลักดันของชายที่ชื่อ “อุสมาน” ที่คนไทยรู้จักดี   

ในกัมพูชามีพี่น้องมุสลิมประมาณ 5% หรือ 7-8 แสนคน จากจำนวนประชากร 15 ล้านคน มีมัสยิดประมาณ 500 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ หนาแน่น ในเขตกำปงจาม มีโรงเรียนสอนศาสนาอีกจำนวนหลายแห่ง เด็กนักเรียนมุสลิมกัมพูชารุ่นใหม่มีความสามารถในการพูดภาษาอาหรับได้อย่างคล่องแคล่ว ขณะที่การสื่อสารในชีวิตประจำวันใช้ภาษามลายู ทำให้การติดต่อความสัมพันธ์กับมาเลเซียเป็นไปอย่างแนบแน่น 

มาเลเซียเคยช่วยให้ที่พักพิงแก่มุสลิมกัมพูชาสมัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง มุสลิมกัมพูชา ได้รับผลกระทบถูกตามล่าสังหารไปด้วย หลังสงครามสงบคนกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ได้เชื่อมโยงกับมาเลเซียนำความช่วยเหลือ การศึกษา ตลอดจนการค้าการลงทุนมาสู่กัมพูชา และมุสลิมกัมพูชามีส่วนร่วมอย่างสำคัญ 

จากอาณาจักร “จาม” ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเคยปกครองกัมพูชายาวนาน ก่อนจะถูกขนาบโดยกัมพูชาและเวียดนาม “จาม” ได้กลายเป็น ชุมชนหนึ่งในกัมพูชา และตอนใต้ของเวียดนาม ดำรงความเป็นมุสลิมไว้อย่างเหนียวแน่น หลังสงครามกลางเมืองในกัมพูชา มุสลิมในกัมพูชา มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากไม่แตกต่างจากชาว กัมพูชาโดยทั่วไป มีการศึกษา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดีนัก แต่ปัจจุบันมุสลิมในกัมพูชาได้เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจที่สมเด็จฮุน เซน ให้ความไว้วางใจ มีมุสลิมได้เป็นรัฐมนตรี 2 คน มีตำแหน่งที่ปรึกษาที่เทียบเท่ารัฐมนตรี 3-4 คน เป็นปลัดกระทรวง 6-7 คน และอีก 30-40 คน เป็นระดับอธิบดี ไม่นับรวมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกรมกองต่างๆ อีกจำนวนมาก 

ที่น่าชื่นชมคือเด็กมุสลิมรุ่นใหม่ของกัมพูชา สามารถพูดภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม เหตุผลเพราะส่วนใหญ่เรียนจบมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในโลกอาหรับ ไม่แตกต่างจากเด็กนักเรียนไทย แตกต่างกันที่เด็กนักเรียนไทยกลับมาเป็น “ครูสอนศาสนา” หรือ “ล่าม” เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เยาวชนกัมพูชา ถูกส่งไปทำงานตามกระทรวงทบวงกรม มีบทบาทสำคัญในการบริหาร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศ โดยเฉพาะทิศทางของมุสลิมกัมพูชา ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจมุสลิมกัมพูชาได้ร่วมมือกับนักลงทุนมาเลเซีย ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในพนมเปญ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกไม่นานจะสามารถเปิดให้บริการ 

ความสัมพันธ์กับอำนาจรัฐ สมเด็จฮุน เซน ที่ครองอำนาจยาวนานกว่า 30 ปี ให้การยอมรับ มุสลิม เขาเดินทางไปเยี่ยมชุมชนมุสลิมหลายครั้ง จัดสรรงบประมาณให้กับสังคมมุสลิมกัมพูชา มีระบบการบริหารกิจการอิสลาม ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย มี “มุฟตี” เป็นผู้นำสูงสุด เหมือนตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของไทย สมเด็จฮุน เซน ได้พูดแสดงความชื่นชมหลายครั้งว่า มุสลิมกัมพูชา เป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคร่งครัดศาสนา เหมือนคำพูดล่าสุดที่สมเด็จฮุน เซน พูดกับมุสลิมเกือบ 5,000 คน ที่มาร่วมละศีลอดที่หอประชุมเกาะเพชร ร่วมกับคณะทูตานุทูตและแขกต่างประเทศ

“ประเทศไหนจะมีปัญหากับมุสลิมก็ตาม ที่กัมพูชาเปิดกว้างให้สิทธิเสรีภาพแก่มุสลิมเต็มที่” เรียกเสียงปรบมือได้ไม่น้อยทีเดียว 

3 ปีที่ผ่านมาสมเด็จฮุน เซน ให้การส่งเสริมมุสลิมในหลายๆ ด้าน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาอิสลาม การจัดสรรเงินเดือนให้กับครูสอนศาสนา ผู้นำศาสนา เป็นต้น รวมถึงการให้ความสำคัญจัดงานเลี้ยงละศีลอดที่เชิญมุสลิมเข้าร่วมเกือบ 5,000 คน ตั้งแต่เด็กนักเรียน เยาวชน ชาวบ้าน ผู้นำศาสนา จนถึงระดับมุฟตี และรัฐมนตรี  

ทำไมมุสลิมกัมพูชาจึงเติบโตอย่างเข้มแข็ง มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งในกัมพูชาและจากต่างประเทศ บุคคลที่เป็นกุญแจสำคัญนำมุสลิมกัมพูชาไปสู่เป้าหมายคือ ชายที่ชื่อ “อุสมาน” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
“อุสมาน” ไม่ใช่บุคคลที่มีฐานะร่ำรวย เขาเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารเล็ก ก่อนจะมีโอกาสไปทำงานการเมืองให้กับสมเด็จฮุน เซน “อุสมาน” มีความมุ่งมั่นสูงในการนำพามุสลิมกัมพูชามีการศึกษา มีอาชีพ การงานที่ดี และได้รับการยอมรับ เขาประสานกับสถานทูตประเทศมุสลิมทุกประเทศ เพื่อขอทุนการศึกษาให้เด็กมุสลิมกัมพูชา เมื่อเด็กเหล่านี้ กลับมาก็ถูกส่งตัวไปประจำยังหน่วยงานต่างๆ ของราชการ และหลายคนเติบโตเป็นผู้นำขององค์กรในหลายหน่วยงาน รวมทั้งเติบโตในสายการเมืองที่ได้รับการยอมรับ 

“อุสมาน” เคยเดินทางมาประเทศไทย เมื่อเกือบ 2 ปีก่อน เดินทางไปปาฐกถาที่จังหวัดยะลา สำเนียงมลายูที่เขาสื่อสารกับพี่น้องชายแดนใต้ ได้รับความสนใจสูง ประวัติของเขาถูกสื่อท้องถิ่นนำมาเผยแพร่และมีคนติดตามจำนวนมาก 

“อุสมาน” นับเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่นำพาสังคมมุสลิมกัมพูชา สู่ความเจริญ ทั้งด้านศาสนา เศรษฐกิจ และฐานะทางสังคม

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 529 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 94 + 4 =
ความคิดเห็น :