Bookmark and Share

เขตหลักสี่จัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย


เขตหลักสี่จัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า ตามที่เขตฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สน.ทุ่งสองห้อง และหน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ รอบที่ 2 สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในวินเดิมที่ยังไม่ได้จดทะเบียน และเปิดให้ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวินจักรยานยนต์ใหม่ เพื่อจัดระเบียบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เมื่อวันที่ 1-15 ก.ค.59 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ขับขี่ฯ รายใหม่ในวินเดิม ยื่นจดทะเบียน 413 ราย และมีผู้ขอจัดตั้งวินใหม่ จำนวน 5 วิน รวมมีผู้ขับขี่ฯ 123 คน

ทั้งนี้เขตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการพิสูจน์สิทธิผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรายใหม่ ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค.59 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทุกรายดูแลวินของตนเองให้สะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนขับขี่ด้วยความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสอดส่องดูแลพื้นที่เขตให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และร่วมมือกับทางราชการในการแจ้งเบาะแสต่างๆ เพื่อทำให้พื้นที่เขตหลักสี่มีความปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไป

ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 617 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 51 + 27 =
ความคิดเห็น :