Bookmark and Share

นิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 56 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ฮัจย์ : ความยิ่งใหญ่ของการบำเพ็ญเพียร

เทศกาลฮัจย์ ปี 1437 เริ่มขึ้นเมื่อ 1 สิงหาคม บรรดามุสลิมทั่วโลกเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่มักกะห์ และมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนกว่า 6 ล้านคน อินโดนีเชีย ประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดมีผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์กว่า 300,000 คนมากที่สุด ประเทศไทยมีมุสลิมประมาณ 7-8 ล้านคน มีผู้เดินทางไปประกอบพอธีฮัจย์ 9,000 กว่าคน ไม่เต็มโควต้า 10,300 คน การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของการบำเพ็ญเพียรของผู้ศรัทธษที่ต้องอดทน อดกลั้น และมานะพากเพียรเพื่อปฏิบัติธรรม แต่น่าเสียดายที่การบริหารจัดการไม่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน “ความยิ่งใหญ่” นี้

การบริหารจัดการฮัจย์ของไทย 35 ปีที่ผ่านมา อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่มีปัญหามาตลอด อุจยาตถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับการดูแลแก้ไข จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่ระดับบอร์ดจนถึงระดับบริหารจัดการ โยกไปให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดูแล กฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช. รอเข้าวาระ 2-3 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากไม่มีอะไรผิดพลาด ในช่วงฮัจย์ปีนี้ มุสลิมไทยจะได้กฎหมายใหม่ จะดีหรือไม่ดีกว่าเดิม ยังไม่อาจพูดได้เต็มปาก แต่ดูแนวโน้มน่าจะดีกว่า  

ฮัจย์สุดท้ายของกรมการศาสนา ดูเหมือนว่าจะขยันทำงานกันเป็นพิเศษอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่รู้ว่าต้องการใช้งบประมาณทิ้งทวนหรือตั้งใจทำงานจริงๆ แต่ยังออกลูกกั๊ก ลูกใต้ดิน ด้วยการให้คนบางกลุ่มหน้าเดิมๆ ที่เคยต่อต้านฮาลาลมาต่อต้านฮัจย์ แต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไร้พลังอย่างสิ้นเชิง น่าเสียดายที่มีมุสลิมบางคนไปรู้เห็นเป็นใจเพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองสูญเสียอำนาจ คนบางคนในกรม ต้องการย้ายมาบริหารจัดการฮัจย์กับกรมใหม่อีก แต่ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง เพราะ 2-3 คนในกรมนั้นหละ คือ
ตัวปัญหาของการบริหารจัดการฮัจย์ ทำตนเป็นเจ้าใหญ่นายโต บางครั้งบางคราวทำตัวอยู่เหนือจุฬาราชมนตรีด้วยซ้ำ 

เป็นความอหังการ์ที่สังคมมุสลิมยอมรับไม่ได้ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็แน่นอนว่า ย่อมมีการต่อต้านจากกลุ่มที่สูญเสียประโยชน์ แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้ว สังคมต้องช่วยกันพัฒนาให้ดีขึ้นถ้าผู้บริหารยอมรับ ก็จะทำให้การขับเคลื่อนย่อมมีพลัง!

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการบริหาร บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 496 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 18 + 26 =
ความคิดเห็น :