Bookmark and Share

เฮลั่น! สนช.ผ่านวาระ 3 กม.ฮัจย์ สิ้นสุดยุคมืด "อนุมัติ" ระบุมอบของขวัญมุสลิมไทย


เฮลั่น! ที่ประชุมสนช.ผ่านวาระ 3 กม.ฮัจย์ สิ้นสุดยุคมืดกรมการศาสนา หวังสู่แสงสว่างของกิจการฮัจย์ไทย

เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีผู้เข้าร่วมประชุม 165 คน โดยมีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ในวาระ 2 และวาระ 3  โดยในร่างนี้มีการแก้ไขในเรื่องสำคัญ คือ ถ่ายโอนภารกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยดูแลแทนกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ จากเดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม /ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเดิมเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเพิ่มผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การอภิปรายสงวนคำแปรญัตติของสมาชิกสนช. ได้สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมาธิการ ฯ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกฎหมายนี้ทุกฝ่ายหารือกันมาพอสมควร  และที่เพิ่มสัดส่วน ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเพราะช่วยเหลือกิจการฮัจย์ ได้ดีเนื่องจากเคยทำหน้าที่มาก่อน ซึ่งจะทำให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และกฎหมายนี้จะทำให้การดำเนินกิจการฮัจย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายสมคิด ยังชี้แจงกรณีที่มีการปล่อยข่าวให้เกิดความเข้าใจผิดในโซเชียลมีเดียโดยยืนยันในร่างพ.ร.บ.นี้จะ ไม่มีการตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพราะมี กรมการปกครองจะดูแล ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะรับคนมุสลิมมาทำงานในกระทรวงมหาดไทยมากขึ้นนั้นก็ไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปฮัจย์ เพราะผู้เดินทางต้องออกค่าใช้จ่ายเอง รัฐเพียงแต่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น  เรื่องรักษาพยาบาล

 ในการพิจารณาของสนช.  ในมาตรา 3 ที่ในชั้นกรรมาธิการมีการแก้ไข ที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไข 157 เสียง มาตรา 8 เห็นด้วย 162 เสียง หลังจากนั้น เป็นการพิจารณาในวาระ 3 ที่ประชุมเห็นด้วย 161 เสียงจาก 165 เสียง ไม่มีเสียงไม่เห็นด้วยแม้แต่เสียงเดียว หลังจากร่างกฎหมายผ่านจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป 

นายอนุมัติ อาหมัด สนช. กล่าวว่า ขอบคุณสนช.ทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม ที่ผ่านมาการทำวานของสนช.ให้ความสำคัญกับทุกศาสนา การผ่านกฎหมานฮัจย์ ถือเป็นการมอบของขวัญให้กับพี่น้องมุสลิม เนื่องในเทศกาลฮัจย์และเทศกาลวันอีดิ้ลอัฎฮา ทีกำลังมาถึงอีกไม่กี่วันนี้

นายอนุมัติ อาหมัด สนช. กล่าวว่า ขอบคุณสนช.ทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม ที่ผ่านมาการทำวานของสนช.ให้ความสำคัญกับทุกศาสนา การผ่านกฎหมานฮัจย์ ถือเป็นการมอบของขวัญให้กับพี่น้องมุสลิม เนื่องในเทศกาลฮัจย์และเทศกาลวันอีดิ้ลอัฎฮา ทีกำลังมาถึงอีกไม่กี่วันนี้

ทั้งพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ นายอนุมัติ อาหมัด เป็นผู้ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อแก้ปัญหากิจการฮัจย์ของไทย

ขอบคุณภาพ ดร.วินัย ดะห์ลัน 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 56295 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 46 + 4 =
ความคิดเห็น :