Bookmark and Share

รัฐมนตรีประจำสำนักฯระบุ รัฐเสนอกฎหมายฮัจย์เพื่อปรับปรุงการบริหารให้ดีขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักฯระบุ รัฐเสนอกฎหมายฮัจย์เพื่อปรับปรุงการบริหารให้ดีขึ้น 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอพ.ร.บ.ส่่งเสริมกิจการฮัจย์ว่า การที่รัฐบาลเสนอร่างพ.ร.บ.นี้ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการกิจการฮัจญ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักการสำคัญคือแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ให้รมว.มหาดไทยเป็นประธาน เพราะกระทรวงมหาดไทยมีกลไกพื้นที่จะช่วยให้การบริหารงานด้านนี้ได้รับการปรับปรุงพัฒนา และเพิ่มเติมกรรมการในส่วนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจญ์ไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการและผู้ที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อให้ได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการดีขึ้น

"สรุปคือเป็นการแก้ไขให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ามาทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจญ์แทนกระทรวงวัฒนธรรม ปรับองค์ประกอบกรรมการให้เหมาะกับสภาพปัจจุบัน แก้ไขบทกำหนดโทษเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ" นายสุวพันธ์ กล่าว 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 1943 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 10 + 94 =
ความคิดเห็น :