Bookmark and Share

สาธารณสุขไทยในมักกะห์เพื่อสุขภาพคนไทย


อีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาดูแลคนไทยในมักกะห์ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประกอบด้วยแพทย์-พยาบาล-เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องรับภาระดูแลฮุจยาตไทยวันละหลายร้อยคน แต่พวกเขาก็ทำงานด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น 

ในเทศกาลฮัจย์ 1437 คณะสาธารณสุข 
มี น.พ.ซุลกิฟลี ยูโซ๊ะ เป็นหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตั้งสำนักงานอยู่ฝั่งตรงกันข้ามมัสยิดญิณห่างจากมัสยิดฮารอมประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีทีมงานเดินทางมาทั้งหมเ 42 คน เป็นแพทย์ 9 คน พยาบาล 24 คน เภสัชกร 4 คน และเจ้าหน้าที่อื่นอีก 5 คน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ยาครบครัน

น.พ.ซุลกิฟลี บอกว่า ทีมสารธารณสุขมาดูแลสุขภาพฮุจยาตด้วยความตั้งให้ฮุจยาตมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติอิบาดะห์ได้อย่างเต็มที่  “ทุกวันมีฮุจยาตมารักษาวันละ 200-300 คน ยิ่งใกล้ฮัจย์จะยิ่งเข้ามามากขึ้นปีที่แล้วในวันฮัจย์มีคนเข้ามารับการรักษาประมาณ 800 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจ (หวัด) ระยะแรกมีจำนวนหนึ่งที่เป็นโรคท้องร่วง แต่เป็นช่วงเดียว เข้าใจว่า ยังปรับตัวเรื่องอาหารไม่ได้” หมอซุลกิฟลีให้ข้อมูล 

ตามที่ข้อมูลที่คุณหมอให้มา เท่ากับว่า ตลอดระยะเวลาในการดูแลฮุจยาต ทีมสาธารณสุข จะดูแลฮุจยาตมากกว่า 5,000 คน หรือ 5,000 ครั้ง มากกว่าครึ่งหนึ่งของฮุจยาตที่มาทำฮัจย์ คำแนะนำของคุณหมอซุลกิฟลีในใช้ชีวิตในมักกะห์ เพื่อป้องกันโรค ป้องกันไข้หวัด
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากที่พัก ป้องกันเชื้อหวัด และป้องกันฝุ่น
2.ล้างมือทุกครั้งที่กลับจากข้างนอกและก่อนรับประทานอาหาร
3. พักผ่อนให้เพียงพอ ป้องกันโรคฮีทสโตรกจากสภาพอากาศร้อน (เป็นลมแดด)
1. ควรหลีกเลี่ยงการโดนแดด การตอว๊าฟควรทำในช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อน
2. ควรกางร่มเมื่อต้องออกแดด
3. อย่าให้เสียน้ำและดื่มน้ำมากๆ ชดเชยเหงื่อที่เสียไป
4. พักผ่อนให้เพียงพอ

โรคที่พบมากอีกโรคหนึ่ง คือ โรคท้องผูก แนะให้ทานผักเยอะๆ เพราะอาหารที่มักกะห์ อาจจะเน้นเนื้อมากไปหน่อย จึงควรทานผักให้มากๆ

อีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาดูแล
คนไทยในมักกะห์ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประกอบด้วยแพทย์-พยาบาล-เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องรับภาระดูแล
ฮุจยาตไทยวันละหลายร้อยคน แต่พวกเขาก็ทำงานด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น 
ในเทศกาลฮัจย์ 1437 คณะสาธารณสุข 
มี น.พ.ซุลกิฟลี ยูโซ๊ะ เป็นหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ตั้งสำนักงานอยู่ฝั่งตรงกันข้ามมัสยิดญิณ
ห่างจากมัสยิดฮารอมประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีทีมงานเดินทางมาทั้งหมเ 42 คน เป็น
แพทย์ 9 คน พยาบาล 24 คน เภสัชกร 4 คน และเจ้าหน้าที่อื่นอีก 5 คน พร้อมอุปกรณ์
การแพทย์ ยาครบครัน
น.พ.ซุลกิฟลี บอกว่า ทีมสารธารณสุขมาดูแลสุขภาพฮุจยาตด้วยความตั้งให้ฮุจยาต
มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติอิบาดะห์
ได้อย่างเต็มที่  
“ทุกวันมีฮุจยาตมารักษาวันละ 200-300 คน ยิ่งใกล้ฮัจย์จะยิ่งเข้ามามากขึ้น
ปีที่แล้วในวันฮัจย์มีคนเข้ามารับการรักษาประมาณ 800 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคทาง
เดินหายใจ (หวัด) ระยะแรกมีจำนวนหนึ่ง
ที่เป็นโรคท้องร่วง แต่เป็นช่วงเดียว เข้าใจว่า ยังปรับตัวเรื่องอาหารไม่ได้” หมอซุลกิฟลี
ให้ข้อมูล 
ตามที่ข้อมูลที่คุณหมอให้มา เท่ากับว่า ตลอดระยะเวลาในการดูแลฮุจยาต ทีมสาธารณสุข จะดูแลฮุจยาตมากกว่า 5,000 คน หรือ 5,000 ครั้ง มากกว่าครึ่งหนึ่งของฮุจยาตที่มาทำฮัจย์ 
คำแนะนำของคุณหมอซุลกิฟลีในใช้ชีวิตในมักกะห์ เพื่อป้องกันโรค ป้องกันไข้หวัด
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากที่พัก ป้องกันเชื้อหวัด และป้องกันฝุ่น
2.ล้างมือทุกครั้งที่กลับจากข้างนอกและก่อนรับประทานอาหาร
3. พักผ่อนให้เพียงพอ 
ป้องกันโรคฮีทสโตรกจากสภาพอากาศร้อน (เป็นลมแดด)
1. ควรหลีกเลี่ยงการโดนแดด การตอว๊าฟควรทำในช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อน
2. ควรกางร่มเมื่อต้องออกแดด
3. อย่าให้เสียน้ำและดื่มน้ำมากๆ ชดเชยเหงื่อที่เสียไป
4. พักผ่อนให้เพียงพอ
โรคที่พบมากอีกโรคหนึ่ง คือ โรคท้องผูก แนะให้ทานผักเยอะๆ เพราะอาหารที่มักกะห์ อาจจะเน้นเนื้อมากไปหน่อย จึงควรทานผักให้มากๆ

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 407 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 99 + 38 =
ความคิดเห็น :