Bookmark and Share

กฎหมายใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพจัดการฮัจย์สนช.ได้ผ่านวาระ 3 ก.ม.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ สิ้นสุดการดูแลของกรมการศาสนา สู่การคาดหวังบริหารจัดการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ในวาระ 2 และวาระ 3 เป็นที่เรียบร้อย หลังกฎหมายฉบับนี้ใช้เวลา 2 ปี ในการพิจารณาของหน่วยที่เกี่ยวข้อง หลังการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมเห็นด้วย 161 เสียงจาก 165 เสียงไม่มีเสียงไม่เห็นด้วยแม้แต่เสียงเดียวในร่างนี้มีการแก้ไขในเรื่องสำคัญ คือ ถ่ายโอนภารกิจให้กระทรวงมหาดไทยดูแลแทนกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ จากเดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม/ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเดิมเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเพิ่มผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า กรณีที่มีการปล่อยข่าวให้เกิดความเข้าใจผิดในโซเชียลมีเดียโดยยืนยันในร่างพ.ร.บ.นี้จะไม่มีการตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพราะมีกรมการปกครองจะดูแล ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะรับคนมุสลิมมาทำงานในกระทรวงมหาดไทยมากขึ้นนั้นก็ไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปฮัจย์ เพราะผู้เดินทางต้องออกค่าใช้จ่ายเอง รัฐเพียงแต่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น เรื่องรักษาพยาบาล

นายอนุมัติ อาหมัด สนช. ผู้ผลักดันการแก้ไขร่างกฎหมายกล่าวว่า ขอบคุณสนช.ทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม ที่ผ่านมาการทำงานของสนช.ให้ความสำคัญกับทุกศาสนา การผ่านกฎหมานฮัจย์ ถือเป็นการมอบของขวัญให้กับพี่น้องมุสลิม เนื่องในเทศกาลฮัจย์และเทศกาลวันอีดิ้ลอัฎฮาด้วย

ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งตั้งกองกิจกิจอิสลามและส่งเสริมกิจการฮัจย์ เพื่อมาดูแลส่งเสริมกิจการฮัจย์ตามกฎหมายใหม่ โดยจะกำหนดกฎเกณฑ์การประกอบกิจการ กฎเกณฑ์การไปฮัจย์ ทั้งการลงทะเบียน การอำนวยความสะดวก การร้องทุกข์ การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้การทำฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมราบรื่น และการส่งเสริมดูแล มีประสิทธิภาพมากขึ้นกฎหมายฮัจย์ใหม่เป็นความหวังของสังคมมุสลิมที่จะดูแลให้การไปทำฮัจย์สะดวก และยุติธรรมมากกว่าที่ผ่านมา

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 454 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 20 + 39 =
ความคิดเห็น :