Bookmark and Share

กทม.จัดแรลลี่ เดิน-วิ่ง-ปั่น 4 ชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมพลังลดใช้รถยนต์และส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางอัจฉรา ห่อสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตามโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “อัศจรรย์ วันปลอดรถ รอบเกาะรัตนโกสินทร์” โดยมีประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ เดิน-วิ่ง-ปั่น ณ บริเวณสวนสราญรมย์ เขตพระนคร กว่า 200 คน ซึ่งเมื่อปล่อยขบวนแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไปค้นหาจุดประทับตราในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชนแพร่งภูธร ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ ชุมชนวัดนรนาถ และชุมชนวัดอินทรวิหาร โดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ใช้รูปแบบการเดินทางอื่นนอกจากรถยนต์ส่วนบุคคล อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องค้นหาจุดประทับตรา ด้วยการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือนั่งรถบัสบริการฟรีไปตามจุดที่กำหนด 9 จุด ได้แก่ 1) สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2) สะพานเทเวศร์นฤมิตร (คลองผดุงกรุงเกษม) 3) สะพาน วิศสุกรรมนฤมาน 4) สะพานศรีอยุธยา (คลองเปรมประชากร) 5) สะพานจตุรพักตร์-รังสฤษดิ์ (คลองผดุงกรุงเกษม) 6) สะพานช้างโรงสี (คลองหลอด) 7) สะพานนรรัตน์สถาน (คลองบางลำพู) 8) สะพานมัฆวานรังสรรค์ 9) สะพาน เทวกรรมรังรักษ์ เมื่อประทับตราครบตามที่กำหนดแล้วให้นำตราประทับมาแสดงที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัล โดยการจัดงานวันนี้กรุงเทพมหานครได้จัดรถบัสให้บริการรับ-ส่งฟรี ในพื้นที่ 17 จุด ได้แก่ สวนสราญรมย์,  สนามหลวง, โรงละครแห่งชาติ, ถนนพระอาทิตย์, วัดสามพระยา, สะพานพระราม 8, แยกเทเวศร์, กระทรวงศึกษาธิการ, สนามเสือป่า, สวนสัตว์เขาดิน, โรงพยาบาลราชวิถี, กองทัพภาคที่ 1, แยกมัฆวาน, แยกสะพานขาว, สะพานผ่านฟ้า, แยกคอกวัว และชุมชนแพร่งนารา โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00–19.00 น. 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากรณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถยนต์แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากสถานที่ ที่ใช้จัดกิจกรรมแรลลี่ทั้ง 5 แห่ง เป็นชุมชนเก่าแก่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ มีศักยภาพเหมาะแก่การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต อาหาร ศิลปวัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 4 กันยายน 2559 จากนั้นจะจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการขนส่งอย่างยั่งยืน ผู้สนใจติดตามข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ www.bangkokcarfee.com และ facebook : Bangkokcarfree  

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 463 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 18 + 33 =
ความคิดเห็น :