Bookmark and Share

มัสยิดสระบุรีรุกหนักบุหรี่ จัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัดคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรีร่วมกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี (กอจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด จำนวน 7 มัสยิดในจังหวัดสระบุรี คือ 
1. มัสยิดมะบาดุลบารี อ.เมือง
2. มัสยิดฮิดายะตุสซอลีฮีน อ.หนองแค
3. มัสยิดยะบั้ลเราะห์มะฮ์ อ.มวกเหล็ก
4. มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน อ.หนองแค
5. มัสยิดเฟาซุลมู่ฮาญีรีน อ.วิหารแดง
6. มัสยิดอัลอิสลาม อ.บ้านหมอ
7. มัสยิดนูรุ้ลฮูดา อ.แก่งคอย

โดยมีการให้ความรู้เรื่องกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 และเพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รวมถึงมีการให้คำแนะนำและแนวทางในการเยียวยารักษาแก่ผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ โดยร่วมกับทางคลินิกฟ้าใสของจังหวัดสระบุรี
พิธีเปิดงานโดยนายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพร้อมมอบประกาศนียบัตรมัสยิดปลอดบุหรี่ หนังสือคุตบะห์ลา คอมร์และป้ายรณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่ให้แก่อิหม่ามทั้ง 7 มัสยิด โดยดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม. พ.ต.อ.ชโลธร สิทธิปัญญา ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองสระบุรี  โรงพยาบาลสระบุรี คุณนิตยา ปัตตะแวว และ คุณนิสากร สิงห์พูล ตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัด

ภายในงานมีการบรรยายวิชาการโดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและ อ.ชัช หะซาเล็ม กรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายวิชาการเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการแพทย์และด้านศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 100 กว่าคน

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 412 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 72 + 45 =
ความคิดเห็น :