Bookmark and Share

เครือข่ายชาวบ้าน 3 จังหวัด ดูงานเชียงใหม่


ยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้พร้อม
เครือข่ายแกนนำภาคประชาชนศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม มัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ ยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ นำโดยนายสัณฐาน รัตนะ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานีนำทีมข้าราชการ และทีมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน นำโดย นายอุสมาน ราษฏร์นิยม นำเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกิจกรรมในการศึกษาดูงานในครังนี้ โดยการมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยุติธรรมจังหวัดปัตตานีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อได้แลกเปลี่ยนข้อมูล นำไปเป็นหลักสูตรสันติวิธี เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้

การต้อนรับผู้มาเยือนในครั้งนี้ มีนายวสันต์ นิรมัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ดารุตตักวา กล่าวต้อนแนะนำทีมงานที่ร่วมแลกเปลี่ยน มีนาวาอากาศโทสมคิด ลัทธิศักด์ กรรมการอืสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่กองทุนซะกาตเชียงใหม่ นายภัทรพงค์ อิลาชาญ นักวิชาการประจำศูนย์ เป็นผู้นำขบวนการแลกเปลี่ยน เล่าถึงความเป็นมาการอพยพ เข้ามาของพี่น้องมุสลิมหลายชาติพันธ์ ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับพี่น้องชาวล้านนา ร่วม 150 ปี การจัดการชุมชนมุสลิมกับวิถีของชาวจีนมุสลิม ชาวบังคลาเทศ ที่อาศัยในเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน การจัดการกองทุนซะกาต ของจังหวัดเชียงใหม่ และกรอบของการร่วมกิจกรรมกับพี่น้องต่างศาสนิกในพื้นที่ 

ท้ายสุดร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีบริบทสังคม วัฒนธรรมที่ต่างกัน เป็นการเติมเต็มระหว่างกัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันครั้งนี้คงจะเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของท่านไม่มากก็น้อย หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ ให้พี่น้องเราในพื้นที่ชายแดนใต้ ได้กลับคืนสู่ความสุข ความสันติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากทุกส่วน ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันทำงาน ด้วยหัวใจที่เติมเปลี่ยมไปด้วยความรัก โดยเป้าหมาย คือการคืนความสุขให้ประชาชน อันชาอัลลอฮ์ ความสันติสุข ย่อมเกิดขึ้นกับพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแน่นอน
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 437 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 30 + 90 =
ความคิดเห็น :