Bookmark and Share

เสวนาก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลามเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 กรรมการอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่ ชวนผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือในประเด็น แนวทางการก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลาม เพื่อหาแนวทางปฎิบัติ สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องร่วมชาติ ได้เรียนรู้ และเข้าใจอิสลามซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทุกท่าน นำการเสวนา โดย ผ.ศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

การจัดเสวนาขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ กับพี่น้องต่างศาสนิก โดยการปฏิบัติ ใช้แนวทางให่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ของผู้เข้าร่วมเสวนา
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 445 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 48 + 88 =
ความคิดเห็น :