Bookmark and Share

อิหม่าม คณะกรรมการ สัปปุรุษ์ มัสยิดบ้านฮ่อเชียงใหม่ จัดเลี้ยง ฮุจญาจ ในพื้นที่มัสยิดบ้านฮ่อ ชื่อเรียกภาษาอาหรับว่ามัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่ย่านไนท์บาร์ซ่า ตำบลช้างคลาน เป็นประจำทุกปี ที่ทางอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิดและสัปปุรุษ์ จัดงานเลี้ยงส่งฮุจญาจที่จะไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอูดิอาระเบีย ร่วมแสดงความยินดี และเลี้ยงส่ง ซึ่งปีนี้มีผู้ไปทำฮัจญ์ ทั้งชายหญิง จำนวน 39 คน

การจัดงานเลี้ยงส่งฮุจญาจ เป็นงานเลี้ยงที่มัสยิดบ้านฮ่อ ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยคณะกรรมการ สัปปุรุษ์ และพี่น้องที่มา รวมงานในวันนี้ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อแสดงถึงความรักความห่วงใย สายสัมพันธ์ในความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาและที่สำคัญ คือการดุอา ขอพร จากพี่น้องที่จะเดินทางไปแสวงบุญในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ร่วมงานวันนี้ปารถนา 

อีกหนึ่งกิจกรรมของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคนกลุ่มน้อยของสังคมที่พวกเขาพยายามรักษาความสัมพันธ์ ความเป็นพี่น้อง ความเป็นเอกภาพ ผ่านการร่วมมือ รวมตัวเป็นญามาะอะฮ์ ร่วมกินร่วมดื่ม ได้พูดคุยกันก็เพื่อดำรงสังคมสร้างสิ่งแวดล้อมของอิสลามสู่ตนเองและลูกหลาน นำอิสลามเป็นฐานการดำเนินชีวิตสืบไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกันยายน 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 570 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 28 + 44 =
ความคิดเห็น :