Bookmark and Share

มัสยิดอาลียินนูรอยน์ ทำบุญผู้เสียชีวิตเรือล่ม-หลายฝ่ายระดมความช่วยเหลือ

 
 
ค่ำวันที่ 21 กันยายน ที่มัสยิดอาลียินนูรอยน์   (สุเหร่ากลาง) คลองประจาม ต.สำเภอล่ม อ.พระนครศรี่อยุธยา จว.พระนครศรี  ได้มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มที่จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีบรรดาญาติมิตร ไปร่วมพิธีอย่างคับคั่งท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดที่ได้สูญเสียอย่างกะทันหัน 

ขณะเดียวกันได้มีการช่วยเหลือจากหลายฝ่าย อาทิ คณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดยเจ้าคณะอำเภอหลวงพี่ดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน รองเจ้าคณะอำเภอวัดท่าการ้อง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและญาติผู้ประสบภัยเรือล่ม จำนวน 150,000 บาท และมอบข้าวสาร 200 ถุง ผ่านอิหม่ามจักรกฤษณ์ เส้นขาว
 

อีกด้านหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกลางฯพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และนายอาหะหมัด ขามเทศทอง กรรมการกลางอิสลามฯ เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องที่เสียชีวิต จากเรือล่ม จำนวน 50,000บาท โดยมีอิหม่ามมูร๊อต เป็นผู้รับมอบขณะเดียวกัน ผู้บริจาคผ่านบัญชี กองทุนมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 001-1-05581-2  มีรายชื่อดังนี้:-
1. สามารถ มะลูลีม 10,000 บาท (โอนแล้ว)
2. วิภาดา สีตบุตร 10,000 บาท (โอนแล้ว)
3. หรรสา สุสายัณห์ 10,000 บาท (โอนแล้ว)
4. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย 10,000 บาท (โอนแล้ว)
5. กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ 5,000 บาท (โอนแล้ว)
6. ชมรมนักกฎหมายมุสลิม 10,000 บาท
7. วัชรพล โกมลตะเวที 10,000 บาท
8. กังวาล กุศลธรรมรัตน์ 10,000 บาท (โอนแล้ว)
9. ไก่ย่างจีรพันธ์ 10,000 บาท
10. กองทุนซากาตศูนย์กลางอิสลาม 20,000 บาท
11. วิริยะ ลิขิตวงศ์ 3,000 บาท (โอนแล้ว)
12. สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ (วิทย์ กวนอิม) 2,000 บาท (โอนแล้ว)
13. วิโรจน์ พรประกฤต 10,000 บาท
14. นนชัย ศานติบุตร 2,000 บาท
15. มาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ 3,000 บาท (โอนแล้ว)
16. ญาดา มุกดาพิทักษ์ 5,000 บาท (โอนแล้ว)
17. ไกร วิมลเฉลา 10,000 บาท (โอนแล้ว)
18. รตอ. อรรถกวี ขุนพินิจ 10,000 บาท
19. ยุทธนา หยิมการุณ 5,000 บาท (โอนแล้ว)
20. โยธิน ธาราหิรัญโชติ 10,000 บาท (โอนแล้ว)
21. ศิริพร สุสมากุลวงศ์ 10,000 บาท
22. ปิยะ ปิยะสมบัติกุล 10,000 บาท
23. กิตติกร เดชาชัชวาลย์ 5,000 บาท (โอนแล้ว)
24. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 2,000 บาท (โอนแล้ว 20/9 ♡)
25. บุญเลิศ อัสสวุฒิ 2,000 บาท (โอนแล้ว)
26. สจ.สำราญ ตลับเพ็ชร์ (หนองจอก) 2,000 บาท
27. พลตำรวจตรี สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ 2,000 บาท (โอนแล้ว 20/9)
28. คุณสมฤดี ชัยมงคล 20,000 บาท
29. คุณเท็ดดี้ บจก โอสุ แก๊ส 2,000 บาท (โอนแล้ว)
30. พตอ. สุพจน์ เส้นขาว 20,000 บาท
31. นายฟา เลาะฟอ 10,000 บาท
32. คุณพลอยวรงค์ เหลืองไตรรัตน์ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
33. ปรีชา ศรีสง่า 5,000 บาท (โอนแล้ว)
34. พตอ. ภูเบศ เส้นขาว 5,000 บาท  (โอนแล้ว)
35. อณัส อมาตยกุล 2,000 บาท
36. เยาวลักษณ์ พูลทอง 10,000 บาท (โอนแล้ว)
37. เสี่ยบอย & เสี่ยโจ้ พรหมผดุงชีพ 5,000 บาท (โอนแล้ว)
38. ผศ.ดร.อาแว มะแส 2,000 บาท
39. ผ่องศรี ธาราภูมิ 3,000 บาท (โอนแล้ว)
40. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 8,000 บาท
41. ธวัช บวรวณิชยกูร 5,000 บาท (โอนแล้ว)
42. พลพัฒ กรรณสูตร 10,000 บาท (โอนแล้ว)
43. ชนิตร์นันท์ อุทิศชลานนท์ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
44. จรีพร จารุกรสกุล 10,000 บาท (โอนแล้ว)
45. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง 10,000 บาท
46. พ.ต.อ.หญิงขนิษฐา เรืองศรี 1,000.-บาท (โอนแล้ว)
47. รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา 1,000 บาท (โอนแล้ว)
48. เราะห์มะห์ มูลทรัพย์ 5,000 บาท
49. ศศมณฑ์ สงวนสิน 10,000 บาท
50. กำนัน เกตุชาติ เกษา 5,000 บาท (โอนแล้ว)
51. วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ 10,000 บาท
52. ไลลา ฮาบีดีน 5,000 บาท (โอนแล้ว)
53. พตท. ฟารุค มณีวงศ์ 1,000 บาท
54. พ.ต.อ.ธนศักดิ์ (พิทักษ์) ปานแย้ม 5,000 บาท(โอนแล้ว)
55. มะรอดี ลีฆะ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
56. พ.ต.ท.สุขกรี คันศร 1,000 บาท
57. ชูพงษ์ เก่งตรง 1,000 บาท (โอนแล้ว)
58. โฆษิต บุญเรืองขาว 10,000 บาท  (โอนแล้ว)
59. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 5,000 บาท
60. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ 5,000 บาท (โอนแล้ว)
61. สมชาย สาโรวาท 3,000 บาท (โอนแล้ว)
62. พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง 4,000 บาท (โอนแล้ว)
63. สมรรถ ขามเขต ลาแดง 20,000 บาท
64. ดร. เกียรติศักดิ์ ส่องแสง 3,000 บาท (โอนแล้ว)
65. พลตำรวจตรี ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์ 10,000 บาท
66. ดนุช บุนนาค 5,000 (โอนแล้ว)
67. อุดม ประชากริช 3,000 บาท (โอนแล้ว)
68. สิริเกศ จิรกิตติ 10,000 บาท
69. ศิราณี ผู้พัฒน์ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
70. เสาวคนธ์ จุลพิพัฒน์ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
71. สามารถ บุญธาราทิพย์ 10,000 บาท
72. วณิชยา แสงทอง 2,000 บาท (โอนแล้ว)
73. นพ.สุวิน ไกรภูเบศ 10,000 บาท
74. ดร.ปกรณ์ ปรียากร 10,000 บาท
75. สมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์ 2,000 บาท (โอนแล้ว)
76. โศภชา ดำรงค์ปิยวุฒิ 10,000 บาท
77. บารเมษฐร์ ฐิตรัตนพล 10,000 บาท (โอนแล้ว)
78. อนุสรี ทับสุวรรณ 2,000 บาท (โอนแล้ว)
79. เล็ก สุพัฒน 3,000 บาท (โอนแล้ว)
80. วิวัฒน์ วีรชาติวัฒนา 5,000 บาท
81. สรชา วีรชาติวัฒนา 2,000 บาท
82. ภิรมย์ ลักษณะ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
83. คอดิญะฮฺ สะและน้อย 500 บาท
84. โนรีซะ คาลเกล 500 บาท
85. ประยูร รักวงษ์ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
86. พี่ดวง เดลินิวส์ 1,000 บาท (โอนแล้ว)
87. มนทิรา อังกุรวสพร 1,000 บาท (โอนแล้ว)
88. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 1,000 บาท
89. อัจฉรา อัมพุช 10,000 บาท
90. ชลิต งามเมฆฉาย 3,000 บาท (โอนแล้ว)
91. พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 10,000 บาท
92. พลเอก ชาติอุดม ติตถะสิริ 5,000 บาท
93. ทีรนาท เดชดำรงวุฒิ 1,000 บาท

สรุปตอนนี้ยอดเงินบริจาค ตั้งแต่ลำดับ 1-93 เป็นจำนวนเงิน 554,000 บาท เวลา 12:42 น. ณ วันที่ 22 ก.ย. 2559

ในส่วนของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะเดินทางไปร่วมมอบเงินเยียวยาพี่น้องที่เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะของ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ร่วมด้วย ที่มัสยิดอาลียิ้นนูรอย (สุเหร่ากลาง) คลองประจาม ต.สำเภอล่ม อ.พระนครศรี่อยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2932 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 66 + 88 =
ความคิดเห็น :