Bookmark and Share

จบปัญหา! มัสยิดสวนหลวงร. 9 เปิดห้องสมุดแห่งใหม่ แทนบ้านหนังสือ ยันให้ความสำคัญกับเด็ก


บ้านหนังสือ (อาคารด้านซ้าย)บริเวณหน้ามัสยิดกำลังจะถูกย้ายออกไป

จบปัญหา! มัสยิดสวนหลวงร. 9 เปิดห้องสมุดแห่งใหม่ แทนบ้านหนังสือของเขต ยืนยัน ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเยาวชน เปิดอ่านกุรอ่านทุกวันและจะฟื้นการเรียนฟัรดูให้กลับมาอีกครั้ง 


ตามที่ Mtoday ได้นำเสนอข้อมูลปัญหากรณีมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม สวนหลวง ร. 9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ได้มีมติให้ทางเขตย้ายบ้านหนังสือ สถานที่อ่านหนังสือขอเยาวชนในชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ออกจากพื้นที่ของมัสยิด จนมีเด็กๆออกมาคัดค้านนั้น กรรมการมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ประกอบด้วย นายสุจิตร หวังงาม ,นายวันลพ เกตุสุขำ,นางนาถลดา ขันธลักษณา, นายวิรุต หวังเอก และนายสำราญ มะปรางทอง ได้ร่วมกันข้อมูลระบุว่า ปัญหามาจากความไม่เข้าใจของชุมชนที่มีต่อมัสยิด และมีปัญหาในการประสานงาน  

บ้านหนังสือของเขตประเวศที่ตั้งในพื้นที่ของมัสยิด มีสัญญาการใช้พื้นที่ 5 ปี ซึ่งหมดไปตั้งแต่ปี 2555 เมื่อคณะกรรมการฯชุดนี้เข้ามาบริหาร เมื่อเดือนพฤษภาคม ได้ขอดูรายละเอียดพบว่า ไม่ได้มีมติคณะกรรมการมัสยิดให้ใช้พื้นที่มัสยิด แต่อิหม่ามเป็นคนดำเนินการ ซึ่งความจริงจะต้องผ่านคณะกรรมการฯ 

"ที่เกิดปัญหาเนื่องจากทางเขตจะขอซ่อมหลังคาบ้านหนังสือ ซึ่งเมื่อกรรมการมัสยิด ได้ไปดูแบบที่เขต พบว่า มีการขยายพื้นที่ของบ้านหนังสือออกไปด้วย ทางคณะกรรมการมัสยิด ต้องการหารือ 3 ฝ่าย คือ มัสยิด ชุมชน และทางเขต ได้มอบหมายให้ทางชุมชนทำหนังสือนัดหมายการประชุม แต่ไม่มีการทำหนังสือประชุม ในขณะที่มัสยิดเอง ต้องการใช้พื้นที่บ้านหนังสือ ใช้ประโยชน์อย่างอื่น เมื่อไม่มีการประชุม 3 ฝ่ายจึงหาทางออกไม่ได้ ทางคณะกรรมการฯจึงเห็นว่า ควรจะให้ย้ายออกไป เพื่อนำพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่น และได้จัดทำพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ด้านหลังมัสยิดเป็นห้องสมุดชุมชนให้ทุกคนมาใช้ประโยชน์แทน"  นางนาถลดา ขันธลักษณา เลขานุการกรรมการมัสยิด ให้ข้อมูล 

กรรมการมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม กล่าวว่า เรื่องห้องสมุดชุมชนแห่งใหม่ยังได้แจ้งให้ทางชุมนรับทราบ เพราะรอทางเขตมาดำเนินการย้ายบ้านหนังสือออกไปก่อน ซึ่งขณะนี้ ห้องสมุดแห่งใหม่ เปิดให้บริการไปบ้างแล้ว โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตศรีวัฒนา จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการจัดหาหนังสือ และติดพัดลม หนังสือส่วนหนึ่งก็จะช่วยกันจัดหาเพิ่มเติม เพื่อสร้างการเรียนรู้ของชุนชน 

"การที่ทางชุมชนนำเด็กๆเยาวชนมา เขียนข้อความคัดค้านมัสยิดนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหล่านี้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านหนังสือ ที่สำคัญ นำลูกดิฉัน ซึ่งไม่เคยเข้าไปใช้ห้องสมุดเลยมาประท้วงด้วย หากไปดูสถิติการใช้ห้องสมุดจะเห็นว่า มีผู้ใช้บริการน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย"  นางนาถลดา กล่าว และว่า คณะกรรมการมัสยิดชุดใหม่เข้ามามีความต้องการพัฒนามัสยิดในทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา ที่หลักสูตรฟัรดูอีนที่ผ่านมาได้หยุดชะงักไป ก็จะดำเนินการให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งปัจจุบันมีการอ่านกุรอ่านทุกวัน เป็นเจตนาที่มัสยิดต้องการให้เยาวชนมีการศึกษา

คณะกรรมการมัสยิดเราะห์มาตุ้ล ที่ร่วมกันให้ข้อมูล

 
ห้องสมุดชุมชนแห่งใหม่ อยู่ด้านหลังมัสยิด 


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 3209 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 75 + 25 =
ความคิดเห็น :