Bookmark and Share

ผู้ประกอบการสรุปฮัจย์ขั้นต่ำต้อง 180,000 บาทรายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ ที่หาดใหญ่เมื่อ 9 ตุลาคม ได้ข้อสรุปจะเสนอราคาขั้นต่ำต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินกิจการฮัจย์ ที่มัสยิดกลางจ.สงขลา ในวันนี้

"ผู้ประกอบการเห็นว่า ราคาขั้นต่ำ 150,000 บาททีมีการเสนอไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องราคา 180,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมต่อไป" ผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าว

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 510 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 26 + 9 =
ความคิดเห็น :