Bookmark and Share

พระราชาผู้เดินตามรอยพระราชา


 สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นกษัตริย์ที่ให้การยอมรับในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงเจริญรอยตามเพื่อความสุขของชาวภูฏาน  ในเฟซบุ๊ก Bhutan Center ของภูฏานได้จัดทำอัลบั้มในหัวเรื่อง “ทำไมคนไทยจึงรักกษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน” ซึ่งประกอบไปด้วยภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมข้อความบรรยาย ดังนั้น

"ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์" เป็นส่วนหนึ่งในพระราชดำรัสของกษัตริย์จิกมี ที่ทรงศรัทธาและเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระฉายาทิศลักษณ์ที่ปรากฎคงบ่งบอกได้ชัดเจน 

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 875 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 32 + 48 =
ความคิดเห็น :