Bookmark and Share

“เอ็ตด้า”เตรียมรวบรวมข้อเสนอแนะเรื่อง“อี-คอมเมิร์ซ” ใส่แผนชาติ เน้นแข่งขันเท่าเทียมจ่อถกดีอี 2 พ.ย.น


“เอ็ตด้า”เตรียมรวบรวมข้อเสนอแนะเรื่อง“อี-คอมเมิร์ซ”
ใส่แผนชาติ เน้นแข่งขันเท่าเทียมจ่อถกดีอี 2 พ.ย.นี้

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ.หรือเอ็ตด้า กล่าวถึงการจัดงาน “Thailand e-Commerce Week” ระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “e-Commerce is all around you” อีคอมเมิร์ซไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไปว่า เป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในเชิงรุก ยกระดับผู้ประกอบการไปถึงคนทั่วไปให้ทำอีคอมเมิร์ซได้ดีและเก่ง ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นซื้อขายออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้ แม้ว่าอี-คอมเมิร์ซไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยใน ปี 2558 มีมูลค่า 2,245,147.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.41% ขณะที่ในปี 2559 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 12.42% ขยับไป อยู่ที่ 2,523,994.46 ล้านบาท แต่กลับพบว่าผู้ประกอบการที่ใช้อีคอมเมิร์ซจริงๆ กลับมีน้อย

ดังนั้น เอ็ตด้าจึงคาดหวังว่างานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยเอ็ตด้าได้รวบรวมหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจับคู่ทางธุรกิจประมาณ 2,000 ราย นอกจากนี้ ยังได้เปิด ให้ทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงความคิดเห็นใน (ร่าง) แผนอีคอมเมิร์ซของประเทศ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกรรมการดีอี พิจารณาอีกครั้ง โดยเนื้อหาของแผนนี้จะเน้นในเรื่องของภาษีเพื่อลดการได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจและเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงอี-คอมเมิร์ซ ซึ่งการประชุมกรรมการดีอีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 2 พ.ย.2559 นี้

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2559
บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 468 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 100 + 66 =
ความคิดเห็น :