Bookmark and Share

Thailand Halal Assembly 2016 ส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทยสู่การยอมรับทั่วโลกThailand Halal Assembly 2016 ส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทยทั่วโลกยอมรับ 

การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2016 ช่วยกระตุ้นยอดส่งออกสินค้าไทยให้สูงขึ้น เลขาธิการกอท. ระบุ ส่งออกสินค้าฮาลาลเพิ่มทุกปี ตั้งเป้าเป็นอัน 5 ในอีก 3 ปีข้างนัก 

 Thailand Halal Assembly 2016 เป็นอีเวนต์งานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยและจากหลายประเทศทั่วโลกมาไว้ในงาน โดยการเน้นการพัฒนานวัตกรรม ภายใต่แนวคิด Steering Towards Thailand and international Halal 4.0 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2016 ในปี 2016 เป็นการจัดครั้งที่ 3 เป็นงานประชุมวิชาการแสดงสินค้านานาชาติ โดยเน้นการสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่การนำสินค้าฮาลาลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเน้นเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ภายใต้แนวคิด Steering Towards Thailand and international Halal 4.0 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
,
“ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีต่อมุสลิมในประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศกาล In remember of His Majesty King Bhumibol Adolyadej ร่วมแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ดร.วินัย กล่าว 
สำหรับแนวคิด Steering Towards Thailand and international Halal 4.0 เป็นแนวคิดจากนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้เศรษบกิจของประเทศไทย เป็น Thailand 4.0 มาตลอด โดยพิจารณาจากสังคมไทยที่เริ่มจาก Thailand 1.0 สังคมพึ่งพารายได้จากการเกษตรเป็นหลัก และพัฒนาเป็น Thailand 2.0  ทำอุตสาหกรรมเบาอย่างเสื้อผ้า รองเท้าใช้คนงานจำนวนมาก และพัฒนาเข้าสู่ Thailand 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก อาทิ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และกำลังก้าวไปสู่สังคมนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ สู่ยุคดิจิตอล คือยุค Thailand 4.0
 
“อุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับมุสลิมในโลกนี้ที่มีมากถึง 1,800 ล้านคน และประเทศในโลกนี้ 200 ประเทศ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปทั่วโลกมากที่สุด จึงจำเป็นต้องพัฒนาฮาลาลไทยให้เข้าสู่ Thailand 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เป้าหมายเพื่อเพิ่มการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก โดย Thailand Halal 4.0 คือ วงการฮาลาลประเทศไทยก้าวตามไปกับสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล รวมทั้งระบบการตรวจรับรองฮาลาลกฌมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์มากขึ้น” ดร.วินัย กล่าวและว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มพัฒนาระบบ SPHERE เชื่อมโยงเครือข่ายการรับรองฮาลาลผ่านระยยอินเตอร์เน็ต มีการจัดทำฐานช้อมูลวัตถุเจือปนที่ฮาลาล Halal Number เชื่อมโยงผ่านระบบดิจิตอล พัฒนาเส้นทางฮาลาลสำหรับนักเดินทาง Halal Route และพัฒนาศักยภาพตลาดฮาลาลที่ก้าวหน้าที่ได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น Thailand Halal 4.0 จึงเริ่มขึ้นก่อนประเทศใดและพยายามทำให้รุดหน้านำประเทศอื่นอย่างต่อเนื่อง 


ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ระบบการรับรองฮาลาลไทย ได้มีการวางมาตรฐานจนได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ เรียกตราฮาลาลของประเทศไทยว่า ไดมอนด์ฮาลาล เป็นตราฮาลาลที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลก ซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ว่า การส่งออกสินค้าฮาลาลของของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 12 ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลทั่วโลก มาอยู่ที่อันดับ 10 อันเป็นความร่วมมือของภาครัฐ และผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการถืวอว่า เป็นหลักในการแสวงหาตลาดเพื่อการส่งออก 
ด้านพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกอท. กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราผลิตสินค้าแต่ไม่สามารถหาตลาดรองรับได้เพียงพอ งาน Thailand Halal Assembly ช่วยสร้างตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองฮาลาล ซึ่งเป็นงานที่มีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นมุสลิมเดินทางมาจากทั่วโลก 

“ตั้งแต่เราจัดงาน ตัวเลขการส่งออกสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่การส่งออกสินค้าชนิดอื่นลดลง แต่สินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้น ซึ่งเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2563 เราจะส่งออกสินค้าฮาลาล เป็นอันดับ 5 ของโลก” พล.ต.ต.สุรินทร์ กล่าวและว่า การส่งออกสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้นสะท้อนว่า สินค้าและการรับรองฮาลาลได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐาน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับฝ่ายรับรองฮาลาลประเทศต่างๆ ซึ่งล่าสุด ตนและคณะ ซึ่งมีดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เดินทางไปอินโดนนีเชีย เพื่อแก้ปัญหาที่อินโดนเชียไม่อนุญาตให้สินค้าฮาลาลไทยเข้าประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ฝ่ายรับรองฮาลาลอินโดฯ ยอมให้สินค้าไทยเข้าประเทศ เป็นความสำเร็จในการสร้างตลาดฮาลาลให้ผู้ประกอบการไทย
ขณะที่ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปีนี้จุฬาฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงาน โดยจะจัดนิทรรศการ 100 ปีการพัฒนาวิจัยอาหารและอาหารฮาลาล ที่จำแสดงให้เห็นว่า จุฬาลงกรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาการิจัยด้านอาหารที่มีความก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา

Thailand Halal Assembly 2016  มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกติ์ในงาน มีการจัดนิทรรศการความผูกพันรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อชาวไทยมุสลิม In remember of His Majesty King Bhumibol Adolyadej นิทรรศการดิจิตอลวิทยาศาสตร์ฮาลาล นิทรรศการ 100 ปี จุฬาฯกับบทบาทการวิจัยนวัตกรรมด้านอาหารและอาหารฮาลาล นิทรรศกาลการขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ฮาลาล 4.0  การจับคาเจรจาธุรกิจ การประชุมองค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติ งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและธุรกิจ การแสดงสินค้าทั้งจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ประมาณ 200 บูธ คาดว่า จะมีผู้ร่วมงานตลอดเวลา 3 วันประมาณ 10,000 คน 


บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 922 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 91 + 11 =
ความคิดเห็น :