Bookmark and Share

ชาวปัตตานี เตรียมรับเสด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชดำเนินมัสยิดกลางปัตตานีเย็นนี้
สมเด็จพระบรมฯ เสด็จปัตตานีเย็นนี้

ในวันนี้เวลา 16.00 น. ตามหมายกำหนดการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดปัตตานี1ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกุรณาโปรดเกล้าไว้เดิมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานโล่ห์เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี2558 และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี2558 ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ถือเป็นพระราชกรณียกิจต่อเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม และครั้งหนึ่งเมื่อปี2505พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสให้แปลคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นภาษาไทย และวันที่16มีค.2511เป็นวันแรกที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นถวาย และได้พระราชทานแก่มัสยิดทั่วประเทศ และพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสในงานเฉลิมฉลอง14ศตวรรษแห่งอัลกุรอานไว้ว่า คัมภีร์อัลกุรอาน มิใช่จะเป็นคัมภีร์ที่สำคัญในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ยังเป็นวรรณกรรมสำคัญของโลกเล่มหนึ่งซึ่งมหาชนรู้จักยกย่อง และได้แปลเป็นภาษาต่างๆอย่างแพร่หลาย

การที่ท่านทั้งหลายได้ดำเนินการแปลออกเผยแพร่เป็นภาษาไทยครั้งนี้ เป็นการสมควร ชอบด้วยเหตุผลอย่างแท้จริงเพราะจะเป็นการช่วยเหลือให้อิสลามิกชนในประเทศไทยที่ไม่รู้ภาษาอาหรับ ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะในศาสนาได้สะดวกและแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาทำความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น และภาพในวันพรุ่งนี้จะเป็นภาพแห่งความตราตรึงใจที่จะประทับแน่นในความสัมพันธ์ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อชาวมุสลิมอีกครั้งหนึ่ง

บทความนี้ถูกอ่านไปแล้ว 2121 ครั้ง
Hot News ประจำเดือน
ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ

ฝากความคิดเห็น
ชื่อ * :
อีเมล์ * :
รหัสยืนยัน * : 65 + 57 =
ความคิดเห็น :